Sambåndet

Onsdag 26. april 2017
RSS

Nytt studietilbud

NLA lanserer tilbud i statsvitenskap

Av KPK. Publisert 23. februar 2011.

Fra våren 2012 kommer NLA Høgskolen i Bergen til å tilby 30 studiepoeng i statsvitenskap og politisk filosofi. Harald Borgebund, som er faglig ansvarlig for det nye studietilbudet, sier at politisk filosofi vil være hovedperspektivet for de kursene man tilbyr.  Han har selv doktorgrad innenfor politisk filosofi ved University of York i England.

Undervisningen vil foregå på engelsk. NLA tror at det nye studietilbudet også vil bidra til å rekruttere flere studenter fra utlandet. KPK

Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Copyright © Sambåndet 2017