Sambåndet

Fredag 18. august 2017
RSS

Frikirkelig studieglede

Studiearbeidet øker i frikirkene

Av KPK. Publisert 17. mars 2011.

Medlemsorganisasjonene i Frikirkelig Studieforbund (FSF) hadde i 2010 samlet sett en økning på 18 prosent i antall kurs. Økningen i kurstimer var på 2,4 prosent, mens deltakertallet økte med 5 prosent. Den største økningen hadde Det Norske Misjonsforbund med 130 prosent målt i kurstimer. Den største aktøren er Pinsevennenes Studieråd, som via sine menigheter har 62 prosent av studietimene og halvparten av kursene som er registrert gjennom FSF. I løpet av de siste fire årene har timetallet økt med hele 19 prosent, opplyser daglig leder i FSF Hege Irene Fossum.

Studieaktiviteten spenner vidt, fra sang- og musikkopplæring i kor og musikkgrupper til trosopplæring, språkopplæring, livsmestring og kompetanseutvikling i samfunnsaktuelle temaer, ledelse og ulike oppgaver innenfor frivillig arbeid. Temaene fordeler seg på totalt 895 kurs og grupper, 35 270 kurstimer og 9 304 kursdeltakere i 2010. KPK

Gaven fra en anonym lottovinner brukes til å ruste opp Fjell-Ly.

Etter en tids leting har ImF Midthordland nå fått ansatt en ny barne- og ungdomsleder.

Begrepsbruken til et muslimsk trossamfunn har gjort det nødvendig for NLM-forsamlingen i Kristiansand å presisere ståstedet sitt.

Arkeologer tror el-Araj er svaret på hvor Peters hjemby, Betsaida, lå.

Ein tanke om at det finst ein Gud som vart menneske til frelse for verda, vart for stor til at kunnskapsminister Tormod Røe Isaksen kunne tru.

Copyright © Sambåndet 2017