Sambåndet

Lørdag 22. juli 2017
RSS

Partiet «De kristne» etablert

Har som mål å rekristne landet.

Av Vilhelm Viksøy. Publisert 31. mars 2011.

– Det er på tide å restarte kristenretten fra der den begynte på Bømlo med Olav Tryggvason, sier Terje Simonsen til Haugesunds Avis. Tirsdag leverte han inn kommunevalglista til De Kristne på Bømlo. Han er fornøyd med resultatet etter et langvarig arbeid.

– De Kristne, er kommet opp som et resultat av at KrF etter all sannsynlighet på landsmøtet vil forkaste bekjennelsesparagrafen. På grunn av tidsfristen for innlevering av liste til valgstyret 31. mars kunne vi ikke vente på landsmøtets endelige beslutning, sier Simonsen.

De Kristnes liste til kommunevalget i Bømlo inneholder totalt 21 navn, flere av dem tidligere KrF-medlemmer.
Foreløpig er det en lokal liste som er etablert, men dersom KrF forkaster bekjennelsesparagrafen, er vegen åpen for landsarbeid.

– Dersom denne blir forkastet vil vi jobbe for å utvide partiet på riksplan fram mot stortingsvalget i 2013. De Kristne vil uansett bli et pilotprosjekt på Bømlo, sier Simonsen.

– Vi må enten bygge eller legge ned campingen etter hvert, sier ImF-leder Erik Furnes.

Dimitri Cubrevic var en av mange kristne ungdommer som forlot området i Latvia der KVS-Bygland er engasjert, på jakt etter et bedre liv. Men han valgte å vende tilbake.

Tarald Ueland er en veteran på Lyngdal Bibelcamp, og i år har han og kona Laila ansvar for programposten Kveldsåpent den første uka.

Ivar Stensland (27) skal jobbe med både forsamlingsarbeid og barne- og ungdomsarbeid og prøve å integrere begge deler.

Etter alt å dømme vil det komme krav om at avstanden mellom «spikerteltene» på campingplasser må økes, men det skjer tidligst fra nyttår.

Copyright © Sambåndet 2017