Sambåndet

Onsdag 26. april 2017
RSS

Kristne tenker sammen

Danner tankesmie

Av KPK. Publisert 13. april 2011.

28. april stiftes tankesmien “Skaperkraft”. Rundt 60 privatpersoner står som stiftere.

– Et interimsstyre har i snart et år arbeidet med å få på plass denne tankesmien. Målet vårt er å danne en bred og seriøs tankesmie på kristen grunn, sier Espen Ottosen. Han har vært leder for interimsstyret. Interimstyret har bestått av Hermund Haaland, Robert Erlandsen, Karoline Grosås Nordbø og Espen Ottosen.

Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Copyright © Sambåndet 2017