Sambåndet

Fredag 23. mars 2018
RSS

Misjonshøgkolen i vinden

Er på norgestoppen i forskningspublisering

Av KPK. Publisert 14. april 2011.

Misjonshøgskolen (MHS) har publisert mest forskning per vitenskapelig ansatt blant alle universiteter og høyskoler, viser Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) for 2010. Dette melder Misjonshøgskolen. Undersøkelsen tar for seg publisering av bøker og artikler i vitenskapelig tidsskrifter nasjonalt og internasjonalt. MHS har de senere årene ligget i det nasjonale testsjiktet, men har fra 2009 til 2010 hatt en økning på ytterligere 22 prosent.

Forskere ved MHS oppnådde 3, 6 publiseringspoeng per vitenskapelig ansatt for 2010. Gjennomsnittet for statlige universiteter er 1,9 og for høyskoler er snittet 0,8. Rett bak MHS kommer Norges Idrettshøgskole med 2,9 poeng og Det teologiske Menighetsfakultet med 2,6 poeng.

– Dette er et fantastisk resultat og viser at vi har lykkes i å bygge en god og bærekraftig kultur for publisering av forskningen til våre ansatte. Resultatene viser også at små institusjoner kan hevde seg godt i en tid hvor mange institusjoner ønsker å fusjonere for å utvikle sterke forskningsmiljøer, sier rektor Bård Mæland.

Mens studentene på Bildøy Bibelskole er på tur, benytter fire mannfolk anledningen til å jobbe dugnad på skolen.

Resultatet av aksjon for å få økte inntekter viser at det er behov en slik innsats, mener arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF.

Påskemusikalen «Lys, lys levende» trekker linjene mellom Jesus og det første påskelammet.

I Pakistan har Anjum Naz Sandhu (62) i to år hatt en dødsdom for blasfemi hengende over seg. Denne uken ble han frikjent i høyesterett.

Konfirmanter fra ImF Straume har vært på tur til Kenya, og noen av dem vil gjerne reise tilbake.

Copyright © Sambåndet 2018