Sambåndet

Onsdag 26. april 2017
RSS

Misjonshøgkolen i vinden

Er på norgestoppen i forskningspublisering

Av KPK. Publisert 14. april 2011.

Misjonshøgskolen (MHS) har publisert mest forskning per vitenskapelig ansatt blant alle universiteter og høyskoler, viser Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) for 2010. Dette melder Misjonshøgskolen. Undersøkelsen tar for seg publisering av bøker og artikler i vitenskapelig tidsskrifter nasjonalt og internasjonalt. MHS har de senere årene ligget i det nasjonale testsjiktet, men har fra 2009 til 2010 hatt en økning på ytterligere 22 prosent.

Forskere ved MHS oppnådde 3, 6 publiseringspoeng per vitenskapelig ansatt for 2010. Gjennomsnittet for statlige universiteter er 1,9 og for høyskoler er snittet 0,8. Rett bak MHS kommer Norges Idrettshøgskole med 2,9 poeng og Det teologiske Menighetsfakultet med 2,6 poeng.

– Dette er et fantastisk resultat og viser at vi har lykkes i å bygge en god og bærekraftig kultur for publisering av forskningen til våre ansatte. Resultatene viser også at små institusjoner kan hevde seg godt i en tid hvor mange institusjoner ønsker å fusjonere for å utvikle sterke forskningsmiljøer, sier rektor Bård Mæland.

Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Copyright © Sambåndet 2017