Sambåndet

Søndag 30. april 2017
RSS

Mindre underskudd i NMS

7,1 mill i underskudd er 1,3 bedre enn budsjettet.

Av KPK. Publisert 26. april 2011.

Arbeidsutvalget i Det Norske Misjonsselskap har godkjent regnskapet for 2010 med et driftsmessig underskudd på 7,1 millioner kroner. Organisasjonen har i 2010 arbeidet ut i fra et underskuddsbudsjett på 8,4 millioner kroner.

Landsstyreleder Kari Skår Sørheim er fornøyd med at man fikk et mindre underskudd enn budsjettert.
– Vi er også glade for innsamlingsresultatet på 87,3 millioner, noe som er over én millioner kroner mer enn budsjettet. Nå tror jeg at organisasjonen er på rett kurs, sier hun.

Eiendomssalg
Etter flere år med økonomiske utfordringer ga landsstyret i fjor klarsignal til å selge eiendommer for opptil 25 millioner kroner for å bedre likviditeten i organisasjonen. I 2010 ble det solgt eiendommer for til sammen 19,7 millioner, noe som førte til et regnskapsteknisk overskudd på 12.6 millioner.

NMS Gjenbruk er stadig en suksess, og også i fjor ble det en kraftig økning i inntektene fra denne virksomheten. Resultatet var 3,3 millioner bedre enn budsjettert.

NMS fikk i fjor testamentariske gaver på til sammen nesten 23 millioner kroner. KPK

Nyleg var det avsluttande finalar i Salomokonkurransen i Bergen. Møre barne- og ungdomsskule vann klassen for 5.–7. trinn, medan NLM Namsos stakk av med sigeren for 8.–10. klasse.

Organisasjonen legger rollen som vaktbikkje på hyllen og vil jobbe for større enhet i kristent mediearbeid.

Både statsminister Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Knut Arild Hareide mener momsregelverket for frivillige virksomheter må utvikles og bedres, men mener det er vanskelig å sette grensene.

Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Copyright © Sambåndet 2017