Sambåndet

Fredag 23. mars 2018
RSS

Mindre underskudd i NMS

7,1 mill i underskudd er 1,3 bedre enn budsjettet.

Av KPK. Publisert 26. april 2011.

Arbeidsutvalget i Det Norske Misjonsselskap har godkjent regnskapet for 2010 med et driftsmessig underskudd på 7,1 millioner kroner. Organisasjonen har i 2010 arbeidet ut i fra et underskuddsbudsjett på 8,4 millioner kroner.

Landsstyreleder Kari Skår Sørheim er fornøyd med at man fikk et mindre underskudd enn budsjettert.
– Vi er også glade for innsamlingsresultatet på 87,3 millioner, noe som er over én millioner kroner mer enn budsjettet. Nå tror jeg at organisasjonen er på rett kurs, sier hun.

Eiendomssalg
Etter flere år med økonomiske utfordringer ga landsstyret i fjor klarsignal til å selge eiendommer for opptil 25 millioner kroner for å bedre likviditeten i organisasjonen. I 2010 ble det solgt eiendommer for til sammen 19,7 millioner, noe som førte til et regnskapsteknisk overskudd på 12.6 millioner.

NMS Gjenbruk er stadig en suksess, og også i fjor ble det en kraftig økning i inntektene fra denne virksomheten. Resultatet var 3,3 millioner bedre enn budsjettert.

NMS fikk i fjor testamentariske gaver på til sammen nesten 23 millioner kroner. KPK

Mens studentene på Bildøy Bibelskole er på tur, benytter fire mannfolk anledningen til å jobbe dugnad på skolen.

Resultatet av aksjon for å få økte inntekter viser at det er behov en slik innsats, mener arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF.

Påskemusikalen «Lys, lys levende» trekker linjene mellom Jesus og det første påskelammet.

I Pakistan har Anjum Naz Sandhu (62) i to år hatt en dødsdom for blasfemi hengende over seg. Denne uken ble han frikjent i høyesterett.

Konfirmanter fra ImF Straume har vært på tur til Kenya, og noen av dem vil gjerne reise tilbake.

Copyright © Sambåndet 2018