Sambåndet

Onsdag 26. april 2017
RSS

Overskudd for NLM i 2010

Men gaveinntektene går nedover.

Av KPK. Publisert 26. april 2011.

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) gikk med overskudd i 2010, ikke minst på grunn av store testamentariske gaver og dessuten inntekter fra Misjonssentralen Gjenbruk. NLM fikk 27 millioner kroner i testamentariske gaver i fjor, noe som er ny rekord for organisasjonen. Gjenbruksbutikkene ga samlet et bidrag til NLM på 9 millioner kroner.

Regnskapet for 2010 er i stor grad preget av en intern transaksjon knyttet til hotelleiendommen i Grensen 19 i Oslo. 75 millioner kroner ble overført til hovedkassen. Men når denne transaksjonen holdes utenfor, viser det foreløpige regnskapet et overskudd på vel 13 millioner kroner. Det offisielle regnskapet vil først være klart i mai.

Gaveinntektene falt for tredje år på rad, og var i 2010 nær seks millioner lavere enn i 2007. NLM mottok 115,3 millioner kroner i gaver i fjor. KPK

Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Copyright © Sambåndet 2017