Sambåndet

Tirsdag 25. april 2017
RSS

Kongens sølv til Danielsen

Nærmere hundre mennesker til stede for å hylle den tidligere rektoren.

Av Torgeir Hauge. Publisert 27. april 2011.

FESTDAG: Lars Johan Danielsen fikk overrakt medaljen fra ordfører Gunnar Bakke. FOTO: Egill J. Danielsen

Lars Johan Danielsen fikk onsdag 27. april tildelt H.M. Kongens fortjenestemedalje i sølv. Overrekkelsen skjedde på Danielsen videregående skole i Bergen, hvor Danielsen var tilsatt som rektor fram til sommeren 2010, da han gikk over i pensjonistenes rekker.

Tildelingen skjer for Danielsens rolle innen kristent arbeid, både innenlands og utenlands. I begrunnelsen heter det at Lars Johan Danielsen er «en av de største friskolepersonlighetene i norsk historie», med livslang læring og tilegning av stadig ny kunnskap. Han gikk tidlig inn lederoppgaver, og har vist uvanlig stor vilje til å ta ansvar med stor integritet.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

Copyright © Sambåndet 2017