Sambåndet

Torsdag 18. januar 2018
RSS
Voice of Joy
KVALITET: Voice of Joy er et av Norges beste gospelkor, og skal ha konsert på årets generalforsamling. Foto: Haakon Nordvik.

Gledessangere til GF

Programmet til årets generalforsamling for Indremisjonsforbundet er klart.
Et av trekkplastrene er koret Voice of Joy.

Av Torgeir Hauge. Publisert 16. mai 2011.

Fakta

GF 2011, 28.-31. juli

  • tema: disipler
  • sted: Bildøy Bibelskole
  • talere: Broder Yun, Glenn Nord-Varhaug, Erik Furnes m .fl.
  • mer info: imf.no/gf

Koret regnes blant de beste gospelkorene i Norge, og leverer konserter i ulike sjangre. Konserten på årets storstevne på Bildøy er ikke bare for ungdommer, forsikrer generalsekretær Erik Furnes.

– Voice of Joy er et kvalitetskor som vil presentere et bredt repertoar med tradisjonelle bedehussanger kombinert med nyere materiale.

Godt program
Koret, som har sin tilhørlighet på Aksdal utenfor Haugesund, har gitt ut flere cder, og er kjent for å levere med høy kvalitet.

– Vi vil legge opp til kvalitet og variasjon i alt som skal formidles på GF, sier Furnes, før han fortsetter:
– Vi har derfor et program som skal gi noe for enhver smak. Både barn, unge og voksne skal oppleve seg sett og ivaretatt.

Familiefest
Det har også vært jobbet godt med eget program til barna og ungdommene. Fargeklatten, som opplegget for de yngste heter, legger opp til både hoppeslott, båttur, grilling og utflukter.

Samtidig skal ungdommene i GUFF kjøre sitt løp, som balanserer mellom å være til stede på Bildøy og å reise på turer rundt i Bergensområdet. Daglig leder i ImF-UNG, Kenneth Foss, har gode erfaringer å fra tidligere GF å bygge på.

– Å ha et eget opplegg for de yngre er viktig, og vi vet det kan bli kjedelig å bare være på Bildøy hele dagen. Samtidig ønsker vi å bygge noen møtepunkter også, der alle aldersgruppene står sammen. Møtene på kvelden blir derfor felles mellom de voksne og barna, sier Foss.

Og midt oppi alt dette arrangeres «den store familiefesten», sammen med blant annet artisten Bjarte Leithaug på lørdag ettermiddag.
– Det ligger jo i navnet her at vi ønsker å involvere hele familien, og gi noe for alle aldre, sier Foss.

Filmrom
Når de voksne gir seg for dagen, da overtar GUFF-treffet, hvor både andakt, lovsang og sosiale aktiviteter står i fokus. Her er ungdommer i alle aldre velkommen, sier Foss.

På formiddagene legges opp til egne bibeltimer og andakter for de ulike alderstrinnene, mens det under «voksenmøtene» rigges til et filmrom for de yngste.

Hele mennesket
Det er ikke heller slik at delegater og andre ImFere må sitte hele dagene inne i bibelskolehallen, mens solen skinner utenfor. Til det er sommeren for kort, og Bildøy for vakkert, mener Furnes.
– Det skal være god tid inni mellom til å nyte fellesskapet og, ikke minst, naturen. Vi ønsker at stevnet vårt skal inneholde noe for både kroppen, tanken og hjertet. Det vi tar sikte på er altså et stevne for hele mennesket.

Det varierte programmet man ønsker å legge opp til, er for å skape en god totalitet.
– Vi håper folk kommer til Bildøy og føler seg velkommen. At de ser på helheten og bedømmer ut ifra det. Og at årets tema «disipler» får lyse gjennom på mange ulike måter. Det er viktig for oss at det ikke bare handler om hva vi skal gjøre for Gud, men at det starter med det Gud har gjort – og gjør – for oss, sier Furnes.

Se fullstendig program for årets generalforsamling på imf.no/gf.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Frivillige vaksne deler timane i denne veka mellom seg i bøn for borna.

2017 ble det nest beste året for sambåndet.no siden målingene startet.

Nils Fredrik Rifsgård er ansatt som ny forsamlingsleder i Frekhaug Indremisjon.

Britt Helen Opstad slutter i Bergen Kristne Bokhandel.

Dagen-redaktør Kari Fure mener man må tørre å snakke om de undertrykkende elementene som finnes i islam.

Copyright © Sambåndet 2018