Sambåndet

Lørdag 21. april 2018
RSS

Vurderer navneskift

Forlater Norsk Søndagsskoleforbund og blir Søndagsskolen Norge.

Av KPK. Publisert 18. mai 2011.

En av sakene på generalforsamlingen i Norsk Søndagsskoleforbund i midten av juni, er forslag om å endre navn på organisasjonen. På bakgrunn av høring i kretsene, foreslår landsstyret at det nye navnet blir SØNDAGSSKOLEN NORGE.

Også nye grunnregler for organisasjonen skal behandles. Forslaget til nye grunnregler legger vekt på en enkel og oversiktlig struktur. Arbeidet har også tatt sikte på å skape en større grad av forutsigbarhet og tydelighet for alle deler av organisasjonen når det gjelder deltakelse, rettigheter og plikter.

Landsstyret legger også fram forslag til felles givertjeneste for forbund og kretser, noe man tror vil øke inntektene til søndagsskolearbeidet. KPK

På tre år har søkningen til misjonseide NLA Høgskolen i Samordna opptak økt med 100 prosent.

Styret for Indremisjonsforbundet sender sine gratulasjoner på Israels nasjonaldag, som i år også markerer 70-årsdagen for gjenopprettelsen av staten Israel.

Kristne friskoler har ubevisst bidratt til redusert kristendomskunnskap, mener professor Njål Skrunes ved NLA Høgskolen Bergen.

Open Air Campaigners savner at flere går sammen med dem om gateevangelisering.

Dugnadsinnsats tilsvarende tre og et halvt årsverk ligger bak helgens innvielse av nye Frikstad bedehus.

Copyright © Sambåndet 2018