Sambåndet

Mandag 19. mars 2018
RSS

Medlemsvekst i Blå Kors

Veksten er nesten 10 prosent.

Av KPK. Publisert 19. mai 2011.

Antall individuelle Blå Kors-medlemmer økte fra 2706 i 2010 til 2934 i 2011. Dermed fortsetter trenden de siste årene med en forsiktig økning i den individuelle medlemsmassen, melder organisasjonen.

Antall ansatte i de 41 Blå Kors-virksomhetene var 1. januar 2011 1127, noe som utgjør til sammen 869 årsverk. På hovedkontoret var det på samme tidspunkt 25 ansatte. Det er også registrert 414 frivillige medarbeidere i organisasjonen.

I de ulike Blå Kors-virksomhetene var det i 2010 registrert 9 832 brukere/pasienter og totalt var det registrert 28 283 polikliniske konsultasjoner. Blå Kors hadde i 2010 diakonale virksomheter i 15 av landets 19 fylker. Det er de tre nordligste fylkene samt Sogn og Fjordane som mangler Blå Kors-virksomheter. KPK

Påskemusikalen «Lys, lys levende» trekker linjene mellom Jesus og det første påskelammet.

I Pakistan har Anjum Naz Sandhu (62) i to år hatt en dødsdom for blasfemi hengende over seg. Denne uken ble han frikjent i høyesterett.

Konfirmanter fra ImF Straume har vært på tur til Kenya, og noen av dem vil gjerne reise tilbake.

Det kan være sunt å kjenne på moralsk skam, og denne positive siden av skam kommer ikke fram i NRK-serien med samme navn, mener fagfolk.

Vik bedehusforening har vedtatt å opprette forsamling i 2019.

Copyright © Sambåndet 2018