Sambåndet

Fredag 18. august 2017
RSS

Medlemsvekst i Blå Kors

Veksten er nesten 10 prosent.

Av KPK. Publisert 19. mai 2011.

Antall individuelle Blå Kors-medlemmer økte fra 2706 i 2010 til 2934 i 2011. Dermed fortsetter trenden de siste årene med en forsiktig økning i den individuelle medlemsmassen, melder organisasjonen.

Antall ansatte i de 41 Blå Kors-virksomhetene var 1. januar 2011 1127, noe som utgjør til sammen 869 årsverk. På hovedkontoret var det på samme tidspunkt 25 ansatte. Det er også registrert 414 frivillige medarbeidere i organisasjonen.

I de ulike Blå Kors-virksomhetene var det i 2010 registrert 9 832 brukere/pasienter og totalt var det registrert 28 283 polikliniske konsultasjoner. Blå Kors hadde i 2010 diakonale virksomheter i 15 av landets 19 fylker. Det er de tre nordligste fylkene samt Sogn og Fjordane som mangler Blå Kors-virksomheter. KPK

Gaven fra en anonym lottovinner brukes til å ruste opp Fjell-Ly.

Etter en tids leting har ImF Midthordland nå fått ansatt en ny barne- og ungdomsleder.

Begrepsbruken til et muslimsk trossamfunn har gjort det nødvendig for NLM-forsamlingen i Kristiansand å presisere ståstedet sitt.

Arkeologer tror el-Araj er svaret på hvor Peters hjemby, Betsaida, lå.

Ein tanke om at det finst ein Gud som vart menneske til frelse for verda, vart for stor til at kunnskapsminister Tormod Røe Isaksen kunne tru.

Copyright © Sambåndet 2017