Sambåndet

Tirsdag 25. april 2017
RSS

NORME søker ny daglig leder

– Dette er en viktig koordinerende lederstilling i det evangelikale misjons-Norge, sier styreleder i NORME, Rolf Kjøde.

Av KPK. Publisert 24. mai 2011.

JAKTER NORME-SJEF: – Det er viktig at den daglige lederen kan bygge nettverk, skape tillit og være brobygger, sier styreleder i NORME, Rolf Kjøde. Foto: Normisjon

Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, NORME, søker daglig leder fra høsten av. Årsaken er at nåværende daglig leder, Rolf Ekenes, blir tilsynsmann i DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn).

– Vi søker etter en person som har misjonsbakgrunn, som er en god nettverksbygger, som er inspirerende og som ikke er redd for å utfordre, sier Kjøde.

Bygge nettverk og skape tillit
NORME er et nettverk av norske kirkesamfunn, organisasjoner, menigheter og enkeltpersoner som arbeider med misjon nasjonalt og globalt. NORME ble opprettet i 2001 som en sammenslåing av Norsk Misjonsråd, Den Evangeliske Allianse og Lausannebevegelsen.

– NORME binder sammen og er inspirator. Derfor er det viktig at den daglige lederen kan bygge nettverk, skape tillit og være brobygger, sier Kjøde.

Arbeidsoppgavene til den nye daglige lederen vil være blant annet å bidra til å virkeliggjøre NORMEs målsettinger, ha det faglige og det administrative ansvaret for NORME, samle, analysere og formidle informasjon om misjon og evangelisering og være et bindeledd mellom medlemmene og andre kontakter nasjonalt og internasjonalt.

Må være selvstendig
Personen som får jobben, blir ansatt i en åremålsstilling for fire år, med mulighet for forlengelse. Arbeidssted er Oslo, og stillingsprosenten er 100 prosent.

– Dette er en «alenestilling», daglig leder er eneste ansatt. Det betyr at den daglige lederen må være i god stand til å arbeide selvstendig. Men kontorplassen til daglig leder er hos Bistandsnemnda, så da er man plassert i et medarbeiderfellesskap, sier Kjøde. Han mener jobben er en relativt sentral lederjobb.

– Jeg har hatt den selv, og synes det var en spennende jobb der en møter bredden i norsk kristenliv og jobber opp mot internasjonale nettverk. Det er veldig inspirerende!

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

Copyright © Sambåndet 2017