Sambåndet

Lørdag 17. mars 2018
RSS

– Resultatene var ikke uventede

Statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) ser ikke grunn for å innføre makstid i barnehage slik blant annet KrF ønsker.

Av Vilhelm Viksøy. Publisert 26. mai 2011.
statssekretær Lisbeth Rugtvedt

Statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV). Foto: Bjørn Sigurdssøn, Scanpix

Fakta

Barnetilsynsundersøkelsen for 2010

  • I snitt er barna i barnehagen 35 timer i uken.
  • 19 prosent av barna er i barnehagen i 41 timer eller mer per uke.
  • Rundt 70 prosent oppholder seg 25-40 timer i barnehagen i uken.
  • Om lag 10 prosent av barna er i barnehagen mindre enn 25 timer i uken.
  • Åpningstidene varierer fra 4 til 18 timer per dag, 88 prosent har en åpningstid på mellom 9 og 11 timer
  • Rapporten er utarbeidet av SSB på oppdrag av Kunnskapsdepartementet, og Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Kilde: NTB, SSB

 

– Tallene fra Barnetilsynsundersøkelsen viser at det er viktig å skille mellom avtalt og faktisk oppholdstid i barnehagen. Undersøkelsen viser at svært få barn har svært lange dager i barnehager, sier statssekretær Lisbet Rugtvedt til Sambåndet.no

Hun er ikke overrasket over tallene i undersøkelsen.
– Selv om 85 prosent av barna har heltidsplass, oppholder det store flertallet barnehagebarn (om lag 70 prosent) seg i barnehagen bare 25-40 timer i uken.

Forskjeller
Men tallene er ikke like for hele landet. Det finnes forskjeller mellom by og land.

– I småkommuner, dvs. kommuner med under 10.000 innbyggere, har færre barn lange dager. I disse kommunene oppholder bare 13-15 pst av barna seg i barnehagen mer enn 41 timer i uken. Dette gjelder 1-2 åringer så vel som 3-5 åringer, sier Rugtvedt.
– I storbyene er 23 prosent av 3-5 åringene og 19 prosent av 1-2 åringene i barnehagen mer enn 41 timer per uke.

Også i andre enden av skalaen er tendensen den samme. Antall barn med kortere oppholdstid enn 25 timer, er høyere i småkommunene enn i storbyene. Det er foreløpig ikke oppdaget noen noen forskjell på private og kommunale baarnehager.

Ønsker ikke maks-tid
Tallene gir ikke et grunnlag for å innføre maks-tid for barn i barnehager, i følge kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Hun er tvert i mot redd en lovbestemt maks-tid kan oppfattes som en anbefaling og dermed virke mot sin hensikt.
– Vi må ha tillit til at foreldrene flest er opptatt av barnas beste, og hvis det er noen foreldre som ikke tenker nok gjennom denne problemstillingen, så får barnehagen ta det opp med dem, sier Halvorsen til NTB.

Maks-tid er derimot et ønske fra mange KrF-ere, blant annet Øyvind Håbrekke og Filip Rygg. Begge trekker paralleller til Arbeidsmiljøloven som også er ”overflødig” ved mange arbeidsplasser fordi forholdene er gode, men ingen ønsker å fjerne denne likevel.

– Kan ikke sammenlignes
Den argumentasjonen følger ikke Regjeringen.

– Et barnehagetilbud og en barnehagehverdag er noe helt annet enn voksnes arbeidsdag. Å trekke arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven inn som et eksempel på hvordan barnehagen bør reguleres er derfor ingen god løsning, sier statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) til Sambåndet.no.

Hun peker på at behovene vil variere fra familie til familie og det at det derfor ikke bør gis detaljerte føringer om åpningstid eller makstid på nasjonalt nivå.
– Vi må ha tillit til at foreldrene tar ansvar for å vurdere hvor lang oppholdstid i barnehagen som er til barns beste, sier hun.

LES OGSÅ: Regjeringen sier nei til maks-tid i barnehagene

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Påskemusikalen «Lys, lys levende» trekker linjene mellom Jesus og det første påskelammet.

I Pakistan har Anjum Naz Sandhu (62) i to år hatt en dødsdom for blasfemi hengende over seg. Denne uken ble han frikjent i høyesterett.

Konfirmanter fra ImF Straume har vært på tur til Kenya, og noen av dem vil gjerne reise tilbake.

Det kan være sunt å kjenne på moralsk skam, og denne positive siden av skam kommer ikke fram i NRK-serien med samme navn, mener fagfolk.

Vik bedehusforening har vedtatt å opprette forsamling i 2019.

Copyright © Sambåndet 2018