Sambåndet

Fredag 23. mars 2018
RSS

Aborttallene går ned blant tenåringer

Men tallene blant unge voksne stiger. – Denne økningen er bekymringsfull, sier jordmor og leder i Menneskeverd, Liv Kjersti Skjeggestad

Av Vilhelm Viksøy. Publisert 17. juni 2011.

Fakta

Abortstatistikk

  • 15735 aborter utført i Norge i 2010. Det utgjør 25,2 prosent av alle fødte.
  • Ferske tall viser nedgang i antall tenåringsaborter. Det er også en svak nedgang i aldersgruppen 20-24.
  • I gruppen Unge voksne (25-29) er tallet økt fra 21,9 prosent til 23,2
  • Les mer om statistikken hos Folkehelseinstituttet.

I 2010 ble det utført 15 735 aborter i Norge i 2010, noe som tilsier 25,2 prosent av alle fødte. Nya tall fra Folkehelseinstituttet viser en nedgang i antall tenåringsaborter, men også en økning av svangerskapsavbrudd hos unge voksne.

Etterlyser flere tall
Skjeggestad er glad for nedgangen blant tenåringene, men urolig over økningen i andre aldersgrupper. I en pressemelding fra Menneskeverd etterlyser hun en mer helhetlig dekning av statistikken.
– Vi er glade for at færre tenåringer tar abort. Det er allikevel viktig å sette fokus på den øvrige utvikling i 2010, og da særlig det store antall aborter hos unge voksne.

Rapporten om svangerskapsavbrudd viser et fortsatt høyt, og i noen aldersgrupper også økende antall avbrutte svangerskap. Antall aborter har økt i aldersgruppen 25-29 år. Her velger hele 23,2 prosent abort, mot 21,9 prosent året i forveien. Kvinner i aldersgruppen 20-24 år er fortsatt den gruppen hvor flest velger bort barnet, men med en liten nedgang fra året før (fra 30,4 til 29,2). Skjeggestad mener tallene hos unge voksne må få plass på agendaen.

Etterlyser forskning fremfor tiltak
Det er i følge Menneskeverd bred politisk enighet om at antall aborter skal ned. Skjeggestad tror en nøkkel for å forebygge abort ligger i å undersøke de bakenforliggende årsakene:
– Abortantallet kan reduseres i større grad om vi visste mer om hva kvinnene tenker når de velger bort barnet. Det lages statistikker og handlingsplaner, men forskes i svært liten grad på årsakene til det høye abortantallet. For å forebygge abort trenger vi å vite mer om hvorfor så mange kvinner i 20-30 årene tar abort.

Store geografiske forskjeller
Oslo, Troms og Finnmark har de høyeste aborttallene. Hos sistnevnte har antallet aborter gått opp med nesten 3 prosent, fra 248 aborter i 2009, til 296 i 2010. Hos tenåringene er fylke en viktig variabel for antall aborter, og tallene fremstår svært ujevne. Hos unge voksne og øvrige alderskategorier varierer antall aborter i mindre grad fordelt på fylke, fremkommer det i rapporten fra Folkehelseinstittuttet.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Mens studentene på Bildøy Bibelskole er på tur, benytter fire mannfolk anledningen til å jobbe dugnad på skolen.

Resultatet av aksjon for å få økte inntekter viser at det er behov en slik innsats, mener arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF.

Påskemusikalen «Lys, lys levende» trekker linjene mellom Jesus og det første påskelammet.

I Pakistan har Anjum Naz Sandhu (62) i to år hatt en dødsdom for blasfemi hengende over seg. Denne uken ble han frikjent i høyesterett.

Konfirmanter fra ImF Straume har vært på tur til Kenya, og noen av dem vil gjerne reise tilbake.

Copyright © Sambåndet 2018