Sambåndet

Torsdag 18. januar 2018
RSS

Får millionstøtte til arbeidet med høgskolefusjon

– Dette viser at departementet er interessert i utviklingen også ved de private høgskolene, sier rektor ved NLA Høgskolen, Bjarne Kvam.

Av KPK. Publisert 20. juni 2011.
Bjarne Kvam, NLA

– Vi tar dette håndslaget som en positiv stimulans til arbeidet med å avklare fusjon mellom våre tre høgskoler, sier rektor ved NLA Høgskolen, Bjarne Kvam. Foto: KPK

I slutten av mai ble NLA Høgskolen, Høgskolen i Staffeldtsgate, Mediehøgskolen Gimlekollen, samt Fjellhaug internasjonale høgskole tildelt en million kroner fra Kunnskapsdepartementet for arbeidet utredning av en eventuell fusjon. Det melder nla.no.

– Det er mange spennende og viktige samarbeidsprosjekter på gang, og jeg er glad for å kunne støtte opp under disse med ekstra midler, sa statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland i en pressemelding. Totalt delte departementet ut nærmere 28 millioner til samarbeidsprosjekt i Universitets- og høgskolesektoren. Formålet med tildelingen er å få til sterkere fagmiljøer og mer profilerte institusjoner.

– Dette viser at departementet er interessert i utviklingen også ved de private høgskolene. Vi tar dette håndslaget som en positiv stimulans til arbeidet med å avklare fusjon mellom våre tre høgskoler, sier rektor ved NLA Høgskolen, Bjarne Kvam.
NLA Høgskolen er i fusjonsforhandlinger med Høgskolen i Staffeldtsgate og Mediehøgskolen Gimlekollen. Etter sonderingssamtalene i vinter besluttet Fjellhaug internasjonale høgskole å ikke gå videre i fusjonsforhandlinger i denne omgang. KPK

Frivillige vaksne deler timane i denne veka mellom seg i bøn for borna.

2017 ble det nest beste året for sambåndet.no siden målingene startet.

Nils Fredrik Rifsgård er ansatt som ny forsamlingsleder i Frekhaug Indremisjon.

Britt Helen Opstad slutter i Bergen Kristne Bokhandel.

Dagen-redaktør Kari Fure mener man må tørre å snakke om de undertrykkende elementene som finnes i islam.

Copyright © Sambåndet 2018