Sambåndet

Lørdag 22. juli 2017
RSS

Nyansatte i Laget

Av KPK. Publisert 22. juni 2011.

Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) har fått to nye ledere. Silje Wiig Andersen er ansatt som assisterende generalsekretær fra 1. august. Christian Grøtterud er ansatt som ny administrasjonsleder fra 1. september.

KPK

– Vi må enten bygge eller legge ned campingen etter hvert, sier ImF-leder Erik Furnes.

Dimitri Cubrevic var en av mange kristne ungdommer som forlot området i Latvia der KVS-Bygland er engasjert, på jakt etter et bedre liv. Men han valgte å vende tilbake.

Tarald Ueland er en veteran på Lyngdal Bibelcamp, og i år har han og kona Laila ansvar for programposten Kveldsåpent den første uka.

Ivar Stensland (27) skal jobbe med både forsamlingsarbeid og barne- og ungdomsarbeid og prøve å integrere begge deler.

Etter alt å dømme vil det komme krav om at avstanden mellom «spikerteltene» på campingplasser må økes, men det skjer tidligst fra nyttår.

Copyright © Sambåndet 2017