Sambåndet

Onsdag 26. april 2017
RSS

Lukasevangeliet på udi

Av KPK. Publisert 24. juni 2011.

Udi-folket i Aserbadsjan har nå fått Lukas-evangeliet på sitt eget språk. Det melder Normisjon. Oversettelsesarbeidet får støtte fra Det Norske Bibelselskap og Normisjon. Synnøve Aandstad, som er Normisjons utsending i Aserbajdsjan, sier at Lukas-evangeliet var oversatt til udi allerede for en tid tilbake.

– I fjor høst ble det klart at vi hadde midler nok til å trykke det, sier hun til normisjon.no.

Aandstad forteller at trykkeprosessen ble mer omstendelig enn forutsatt.
– Siden udi-kirken er et lovlig registrert kirkesamfunn, ønsket ledelsen å ha alle papirene i orden også med trykkingen av Bibelen. Dette tok litt tid, men lederen for det Albansk-Udiske kirkesamfunnet, Robert Mobili, fikk en skriftlig tillatelse, samt ISBN-nummer både for Lukas-evangeliet og resten av Bibelen når den i fremtiden blir trykket, forklarer Aandstad.

Bøkene har ikke blitt distribuert bredt enda, for man venter på en CD med boka innspilt som skal følge med hvert eksemplar.

Oversetterne vurderer også å trykke 1. Mosebok, samt Apostelgjerningene. KPK

Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Copyright © Sambåndet 2017