Sambåndet

Søndag 30. april 2017
RSS

Liv Haug 40 år i Peru

I år er det 40 år siden Liv Haug (67) kom til Peru som misjonær.

Av KPK. Publisert 30. juni 2011.

– Alle som kjenner Liv, vet at hun verken er et A4-menneske eller en tradisjonell misjonær. Selv om hun har gjort mye av det de fleste misjonærer gjør, som å forkynne og hjelpe mennesker i nød, så har hun hatt en egen evne til å gå nye veier for å oppnå det hun har hatt visjon for. Hun har vært en utradisjonell brobygger, skriver generalsekretær Bjørn Bjørnø i De norske pinsemenigheters ytremisjon.

Liv Haug har blant annet vært ordfører både i byen Perené og i provinsen Chanchamayo. Hun ble utnevnt til Ridder av første klasse av Den kongelige norske fortjenstordenen i 2004. Hun har også mottatt flere utmerkelser og priser i Peru. KPK

Nyleg var det avsluttande finalar i Salomokonkurransen i Bergen. Møre barne- og ungdomsskule vann klassen for 5.–7. trinn, medan NLM Namsos stakk av med sigeren for 8.–10. klasse.

Organisasjonen legger rollen som vaktbikkje på hyllen og vil jobbe for større enhet i kristent mediearbeid.

Både statsminister Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Knut Arild Hareide mener momsregelverket for frivillige virksomheter må utvikles og bedres, men mener det er vanskelig å sette grensene.

Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Copyright © Sambåndet 2017