Sambåndet

Lørdag 22. juli 2017
RSS

Normisjon opprettholder Gå Ut Senteret

Velger å satse framfor å legge ned.

Av Ole Andreas Husøy, KPK. Publisert 30. juni 2011.
Kurt Hjemdal, Normisjon

– Vi velger å satse. Derfor legger vi nå til rette for at det blir studietilbud med ytremisjonsperspektiv på begge skolene, sier landsstyreleder Kurt Hjemdal.

Fakta

Gå Ut Senteret

  • opprettet i 1984.
  • skolen tilbyr i dag det eneste misjonærforberedende tilbudet i Norge
  • har et formalisert samarbeid med Den Evangelisk Lutherske Frikirke og med De norske Pinsemenigheters Ytremisjon.

Bibelskolen i Grimstad

  • Bibelskolen i Grimstad ble opprettet i 1982.
  • Bibelskolens markedsføres under slagordet "Et år til utrustning og avklaring".
  • Den fokuserer på bibel, personlig vekst og dagsaktuelle utfordringer.

Landsstyret i Normisjon vedtok i forrige uke å opprettholde skoledriften ved Gå Ut Senteret i Hurdal. Organisasjonen trapper samtidig opp sitt internasjonale skoletilbud.

I tillegg til at skoledriften ved Gå Ut Senteret videreføres, ga landsstyret grønt lys for at Bibelskolen i Grimstad, som også eies av Normisjon, starter opp med internasjonale studietilbud.

Da landsstyret var samlet sist helg, forelå det forslag om å samlokalisere Gå Ut Senteret med Bibelskolen i Grimstad. Landsstyret valgte å forlenge behandlingen av saken for å få dialog med lederne i organisasjonen. I dag samlet de seg om en helt ny strategi for de to skolene.

Enstemmig
– Vi velger å satse. Derfor legger vi nå til rette for at det blir studietilbud med ytremisjonsperspektiv på begge skolene. For å få til en tydelig satsing velger landsstyret å opprette et felles styre og en felles ledelse for begge skolene fra neste høst, sier landsstyreleder Kurt Hjemdal.

– Dette har vært en vanskelig sak, men det er betryggende at vi samler oss om et enstemmig vedtak. Og vi håper det er til det beste for hele organisasjonen, sier Hjemdal.

Samarbeid med flere?
Normisjon er den eneste misjonsorganisasjonen som har misjonærforberedende kurs av den typen Gå Ut Senteret tilbyr. Medieleder i Normisjon Leif Gunnar Vik opplyser at man har startet sonderinger med Misjonssambandet, med tanke på at flere misjonsorganisasjoner kan samarbeide om slike kurs i framtiden.

Vedtaket fra landsstyret:

  • Normisjon ønsker å utdanne og utruste ledere og misjonærer for organisasjonens arbeid nasjonalt og globalt.
  • Normisjons bibel- og misjonsskoler står sentralt i denne sammenheng og skal være bærere av helheten i Normisjons nasjonale og globale oppdrag.
  • Skolene bygger ut linjer og samarbeider med sikte på å utruste for så vel nasjonal som global tjeneste.
  • Skolene får felles ledelse, styre og rektor forutsatt at dette ikke strir mot gjeldende lovverk. Dette iverksettes fra skoleåret 2012/13.

KPK

 

– Vi må enten bygge eller legge ned campingen etter hvert, sier ImF-leder Erik Furnes.

Dimitri Cubrevic var en av mange kristne ungdommer som forlot området i Latvia der KVS-Bygland er engasjert, på jakt etter et bedre liv. Men han valgte å vende tilbake.

Tarald Ueland er en veteran på Lyngdal Bibelcamp, og i år har han og kona Laila ansvar for programposten Kveldsåpent den første uka.

Ivar Stensland (27) skal jobbe med både forsamlingsarbeid og barne- og ungdomsarbeid og prøve å integrere begge deler.

Etter alt å dømme vil det komme krav om at avstanden mellom «spikerteltene» på campingplasser må økes, men det skjer tidligst fra nyttår.

Copyright © Sambåndet 2017