Sambåndet

Lørdag 22. juli 2017
RSS

Mintes ofrene

Generalforsamlingen sendte kondolanse til Stoltenberg.

Av Vilhelm Viksøy. Publisert 29. juli 2011.

Dagens forhandlingsmøte ble innledet med ett minutts stillhet til minne om ofrene etter terrorhandingene i Oslo og på Utøya forrige fredag. Deretter ble det bestemt å sende en kondolansehilsen til statsminister Jens Stoltenberg. Dette skjer i tillegg til det tradisjonelle hilsningsbrevet som sendes Kongehuset.

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å markere dette som har skjedd og som så mange i landet vårt lever med i hverdagen, sa formann Sverre Dag Ljønes.

Hilsningsteksten som ble sendt Stoltenberg er:

Til statsminister Jens Stoltenberg

Indremisjonsforbundet si Generalforsamling, samla på Bildøy utanfor Bergen i dagane 28.-31. juli 2011, har eit sterkt ønskje om å gje uttrykk for vår store sorg og djupe fortviling over dei ufattelege ugjerningane som forrige fredag vart utført mot landet vårt.

Dette er anslag mot oss alle, mot det verdigrunnlaget som nasjonen vår er bygd på, mot fridomen, freden og det opne samfunnet som me set så høgt. 

Indremisjonsforbundet si Generalforsamling vil takka Statsministeren for hans trygge og faste leiarskap i denne vanskelege situasjonen og for at han umiddelbart så tydeleg sette tone og retning for den nasjonale reaksjonen. No er det respekt, kjærleik, varme og omsorg som rår grunnen, og heile folket slår ring rundt dei umistelege verdiane våre.

Det er mange som no er i indremisjonsfolket sine bøner; Konge, Regjering og Storting, dei mange som er direkte berørte av dei grufulle brotsverka, hjelpemannskap i ulike etatar og i tillegg alle dei mange frivillige som har gjort, og som framleis gjer ein heroisk innsats i hjelpearbeidet.

På vegne av ImF si generalforsamling 
Sverre Dag Ljønes, formann
Erik Furnes, generalsekretær 

Hilsningen til Slottet er denne:

Til Hans Majestet Kongen,
Slottet, Oslo

Indremisjonsforbundet samlet til generalforsamling på Bildøu ved Bergen 28.-31.juli 2011 hilser H M Kong Hararld og H M Dronning Sonja med ønske om Guds velsignelse for vårt kjære kongepar og den kongelige familie.

I disse vanskelige dager preget av sorg og fortvilelse, er vi takknemlige for kongehusets store betydnig i vårt folk. Gjennom hele året er kongeparet og den kongelige familie i våre bønner, og i denne tid ligger det oss spesielt på hjerte å be Gud om kraft og styrke over deres gjerning. 

Det er vårt håp at vårt kjære fedreland fremdeles kan være tuftet på kristen grunn i omsorg for alle norske borgere og alle andre som er hos oss.

På vegne av ImFs generalforsamling 
Sverre Dag Ljønes, formann

Flaggene på stevneområdet henger også på halv stang i dag – i tråd med oppfordring fra departementet.

Les også tidligere publiserte blogg-kommentarer fra Erik Furnes og Torgeir Hauge.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

– Vi må enten bygge eller legge ned campingen etter hvert, sier ImF-leder Erik Furnes.

Dimitri Cubrevic var en av mange kristne ungdommer som forlot området i Latvia der KVS-Bygland er engasjert, på jakt etter et bedre liv. Men han valgte å vende tilbake.

Tarald Ueland er en veteran på Lyngdal Bibelcamp, og i år har han og kona Laila ansvar for programposten Kveldsåpent den første uka.

Ivar Stensland (27) skal jobbe med både forsamlingsarbeid og barne- og ungdomsarbeid og prøve å integrere begge deler.

Etter alt å dømme vil det komme krav om at avstanden mellom «spikerteltene» på campingplasser må økes, men det skjer tidligst fra nyttår.

Copyright © Sambåndet 2017