Sambåndet

Torsdag 18. oktober 2018
RSS

Utvider Salomokonkurransen

Salomokonkurransen blir mer synlig – og nå blir også barn og unge fra NLM invitert til å være med.

Av Egill J. Danielsen og Vilhelm Viksøy. Publisert 3. august 2011.
Salomokonkurransen

BIBELKUNNSKAP: Salomokonkurransen samler hvert år mellom 50 og 70 lag til spørsmålsdyst om Bibelen. Hvert lag består av tre barn eller ungdommer. Bildet er fra årets finale. Foto: SAMBÅNDET/ARKIV

Fakta

Salomokonkurransen

  • bibelkunnskapskonkurranse for barn og unge
  • to klasser; 5.-7. klasse, 8.-10. klasse
  • tre på hvert lag + en voksen kontaktperson/avvikler
  • De tre beste lagene fra hver aldersgruppe samles til finale på Fjell-ly utenfor Bergen 28. april neste år.
  • Påmeldingsfrist 1. oktober

 

– Vi har inngått en avtale med NLM som innebærer at vi får lov til å sende informasjon til alle lag, skoler og forsamlinger tilknyttet NLM og invitere dem til å være med, sier Ingrid Kvam Steinshamn.
Hun håper at dette vil få enda flere barn og unge til å oppdage Salomokonkurransen – Indremisjonsforbundets kunnskapslek om Bibelen for barn og unge.

De siste årene har konkurransen samlet mellom 50 og 70 lag til dyst. Trenden har vært at stadig flere lag kommer fra de kristne friskolene der flertallet er ImF-eide. Nå vil ImFs barne- og familiekonsulent ha deltakere også fra andre skoler, deriblant NLM-skoler. For å få til dette skal Salomokonkurransen gjøres mer synlig.

– Vi jobber med både facebook-side og for å få mer stoff om Salomokonkurransen på ImF-UNG sin hjemmeside. Dessuten har vi satt en dyktig tiendeklassing ved Møre Ungdomsskole til å lage en reklamefilm om konkurransen. Han heter Jon Georg Fiske og filmen vil bli vist på GF på Bildøy i tillegg til å bli brukt mye på nett, sier Ingrid.

Bestemødre
Hun håper at bedre informasjonsarbeid skal føre til at flere voksne ser at Salomokonkurransen er en enkel måte å øke barn og unges bibelkunnskap. Barne- og familiekonsulenten har som mål å øke antall deltakere i den allerede populære konkurransen. Til det trengs flere voksne som kan organisere grupper.
– Det behøver ikke være ungdomsledere og lærere på privatskoler som melder på deltakere. Hvem som helst kan ta initiativet til å danne et lag, gjerne en bestemor eller bestefar, forklarer hun.

Ingrid legger til at konseptet er enkelt og lite arbeidskrevende. Men hver gruppe, som består av tre barn i 5.-7. klasse eller 8.-10. klasse, behøver en voksen kontaktperson som kan motta materiell fra ImF, samt samle deltakerne til de inn-ledende spørsmålsrundene.

– Konkurransen foregår slik at man først får tilsendt bibeltekster som deltakerne skal lese. Så samles man til tre runder med bibelspørsmål. Det handler om å svare riktig på flest mulig spørsmål innen et tidsrom. Deretter teller kontaktpersonen opp poeng og rapporterer til oss.

Spennende finale
De tre beste lagene fra hver aldersgruppe samles til finale på Fjell-ly utenfor Bergen 28. april neste år. Ingrid kan fortelle at stemningen under finalen alltid er både spent og engasjert:
– Dette er en happening for dem som kommer så langt. Det vanker både premier og ære til vinnerne og resten av finalistene. Og dessuten er det veldig sosialt og kjekt.

Ingrid tror det for alle indremisjonsforsamlinger er et viktig poeng at barna lærer bibelkunnskap, og da er Salomokonkurransen en morsom måte å gjøre det på.
– Vi tror at tekstene barna lærer gjør noen med dem. Enten nå eller på et seinere tidspunkt i livet. Dette er en investering i fremtid og tro i en tid hvor kristendomskunnskapen ellers forvitrer, sier hun.

Fornyelse på gang
Ingrid forteller dessuten at det i fremtiden vil bli større endringer i Salomokonkurransen. Ikke så mye er klart ennå, men den vil bli både mer synlig og kunne nå enda flere barn og unge.
– Vi ønsker at et så bra konsept skal bli enda større. Vent og se, sier hun hemmelighetsfullt.

Påmeldingsfrist for årets konkurranse er 1. oktober. Mer info finnes på imf-ung.no.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Bedehusfolk som har gitt uttrykk for savn av liturgi i forsamlingene, får nå et alternativ.

Laget utfordrer kristne forskere og forelesere om å stå fram slik at ferske kristne studenter kan få noen forbilder.

Finansiering er på plass og grunnarbeidet i gang for den lenge planlagte ridehallen på KVS-Bygland.

Er til dømes saudiarar som har konvertert til kristendomen i løyndom, kristne, spør professor Berit Thorbjønrsrud.

Både KrF og Kristne Friskolers Forbund vil ta opp saken om kraftige kutt i statstilskuddet til naturbruksskoler.

Copyright © Sambåndet 2018