Sambåndet

Tirsdag 25. april 2017
RSS

FBB med seminar om kvinnelig prestetjeneste

Av KPK. Publisert 23. august 2011.

”Kvinnelig prestetjeneste – et 50 års perspektiv” er tema for seminaret som For Bibel og Bekjennelse (FBB) holder på Ryenberget skole i Oslo 10. september. Prest og journalist Odd Sverre Hove (”Kvinneprestdebatten etter 50 år med snuoperasjoner”), professor dr. theol. Knut Alfsvåg  (”Hva var det de sa? En vurdering av kvinneprestdebattens argumenter”) og cand. theol. Torill Slåttsveen Asp (”Hvordan formidle en positiv begrunnelse for kvinners kirkelige tjeneste?”) er innledere.

Etter seminaret avholdes generalforsamlingen i FBB. KPK

 

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

Copyright © Sambåndet 2017