Sambåndet

Søndag 30. april 2017
RSS

Haraldsplass er akkreditert høgskole

Fikk godkjenning i statsråd fredag 12. august

Av KPK. Publisert 23. august 2011.

Kongen i statsråd godkjente fredag 12. august at Haraldsplass diakonale høgskole (HDH) har status som akkreditert høgskole med virkning fra samme dag.

– Dette har vi jobbet grundig og systematisk med over lang tid for å oppnå, og er veldig fornøyd med endelig å ha kommet i mål. En akkreditering er en tillitserklæring til vårt faglige nivå, og gir samtidig frihet til å utvikle høgskolen videre slik at vi kan møte behovene i samfunn og kirke, uttaler rektor Jørn-Henning Theis. KPK

Nyleg var det avsluttande finalar i Salomokonkurransen i Bergen. Møre barne- og ungdomsskule vann klassen for 5.–7. trinn, medan NLM Namsos stakk av med sigeren for 8.–10. klasse.

Organisasjonen legger rollen som vaktbikkje på hyllen og vil jobbe for større enhet i kristent mediearbeid.

Både statsminister Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Knut Arild Hareide mener momsregelverket for frivillige virksomheter må utvikles og bedres, men mener det er vanskelig å sette grensene.

Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Copyright © Sambåndet 2017