Sambåndet

Onsdag 26. april 2017
RSS

Erik Okkels ny formann i FBB

Tar over etter With.

Av KPK. Publisert 15. september 2011.

Pastor Erik Okkels (44), Tromsø ble enstemmig valgt til ny formann i For Bibel og Bekjennelse (FBB) under foreningens generalforsamling, som ble holdt i Ryenberget kirke i Oslo 9. september. Okkels tar over etter konstituert generalsekretær i Samemisjonen, Thor Henrik With, Trondheim som har vært 12 år i sentralstyret, de siste fire år som formann, og som ikke ønsket gjenvalg.

Husmor Maryse Hauge, Bergen og pastor/studieleder Alf Danbolt, Tomter ble valgt til nye styremedlemmer. Professor dr. theol Knut Alfsvåg, Stavanger, prest/journalist Odd Sverre Hove, Frekhaug og student Erlend Fasmer, Bergen er gjenstående. Varamedlemmer ble sivilingeniør Åse Næss, Halden og lektor Astrid Sagnes, Sande i Vestfold. Sentralstyrets sekretær er Boe Johannes Hermansen, Råde. Årsmelding og regnskap ble enstemmig vedtatt. Antall medlemmer i FBB ligger på vel 500 personer.

Foto: Boe Johannes Hermansen

Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Copyright © Sambåndet 2017