Sambåndet

Mandag 19. mars 2018
RSS

Erik Okkels ny formann i FBB

Tar over etter With.

Av KPK. Publisert 15. september 2011.

Pastor Erik Okkels (44), Tromsø ble enstemmig valgt til ny formann i For Bibel og Bekjennelse (FBB) under foreningens generalforsamling, som ble holdt i Ryenberget kirke i Oslo 9. september. Okkels tar over etter konstituert generalsekretær i Samemisjonen, Thor Henrik With, Trondheim som har vært 12 år i sentralstyret, de siste fire år som formann, og som ikke ønsket gjenvalg.

Husmor Maryse Hauge, Bergen og pastor/studieleder Alf Danbolt, Tomter ble valgt til nye styremedlemmer. Professor dr. theol Knut Alfsvåg, Stavanger, prest/journalist Odd Sverre Hove, Frekhaug og student Erlend Fasmer, Bergen er gjenstående. Varamedlemmer ble sivilingeniør Åse Næss, Halden og lektor Astrid Sagnes, Sande i Vestfold. Sentralstyrets sekretær er Boe Johannes Hermansen, Råde. Årsmelding og regnskap ble enstemmig vedtatt. Antall medlemmer i FBB ligger på vel 500 personer.

Foto: Boe Johannes Hermansen

Påskemusikalen «Lys, lys levende» trekker linjene mellom Jesus og det første påskelammet.

I Pakistan har Anjum Naz Sandhu (62) i to år hatt en dødsdom for blasfemi hengende over seg. Denne uken ble han frikjent i høyesterett.

Konfirmanter fra ImF Straume har vært på tur til Kenya, og noen av dem vil gjerne reise tilbake.

Det kan være sunt å kjenne på moralsk skam, og denne positive siden av skam kommer ikke fram i NRK-serien med samme navn, mener fagfolk.

Vik bedehusforening har vedtatt å opprette forsamling i 2019.

Copyright © Sambåndet 2018