Sambåndet

Tirsdag 25. april 2017
RSS

Frikirken blir ny på nett

To nye nettsteder lansert

Av KPK. Publisert 15. september 2011.

Den Evangelisk Lutherske Frikirke er nå ute med nye nettsider på www.frikirken.no. Frikirkens blad Budbæreren, har en 129-årig historie på papir. Nå har bladet også fått egne nettsider; www.budbareren.no.

Frikirkens nettside inneholder fakta, retningslinjer, informasjon om menigheter og Frikirkens fellesarbeid.

Budbærerens nettsted skal gi nyheter, mulighet for debatt og leserens tilbakemeldinger. Synodeformann Arnfinn Løyning har en egen blogg på www.budbareren.no og redaktør Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek trekker fram bloggen som en av attraksjonene på siden. KPK

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

Copyright © Sambåndet 2017