Sambåndet

Fredag 22. september 2017
RSS

Normisjon oppretter skoleutvalg

Avstanden mellom Hurdal og Grimstad er for stor til å få godkjent felles rektor.

Av Ole Andreas Husøy, KPK. Publisert 19. september 2011.

Landsstyreformann Kurt Hjemdal (i midten) har vært en av arkitektene bak samlingen av bibelskolene i Normisjon. Foto: Leif Gunnar Vik

Normisjon får nå et eget utvalg som skal samordne driften av Gå ut senteret i Hurdal og Bibelskolen i Grimstad. Landsstyret i Normisjon vedtok dette etter at det er avklart at skolene ikke kan ha felles rektor.

De to bibelskolene som eies av landsstyret i Normisjon, skal fra neste skoleår ha en felles satsing på internasjonal misjon. Landsstyret ønsket i utgangspunktet å slå sammen skolene. Avstanden mellom Hurdal og Grimstad er derimot for stor for at skolemyndighetene vil godkjenne en felles skoleledelse som ledes av samme styre og samme rektor, heter det i en pressemelding.
Skolenes rektorer vil dermed fortsette å ha ansvar for hver sine skoler, men det opprettes et samordningsutvalg som er sammensatt av blant annet rektorene og noen styremedlemmer fra hver av skolene. I vedtaket fra landsstyret heter det at ”Basis for samordningsutvalgets arbeid vil være å synliggjøre misjons – og bibelskolenes rolle i gjennomføring av Normisjons visjon og verdier slik disse er nedfelt i LS sitt utkast til strategidokument.”
Generalsekretæren blir bedt om å legge fram forslag til mandat for samordningsgruppen til landsstyrets møte i oktober. KPK

Det er forskjell på hvordan Gud kommuniserer «i fordums tid» og i «disse siste dager».

Sloveneren Primoz Roglic klatret i går inn til tempo-sølv i sykkel-VM. Oppladningen hadde han på ImF Midthordland sitt leirsted, Fjell-ly.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og forfatter og forkynner Asle Hetlebakke er blant gjestene når Molde folkehøgskole denne uken skal feire 100-årsjubileum.

Bygda Hellevik i Fjaler kommune har vært uten skole siden 2006. Nå blir det kanskje skole i bygda igjen.

Arild Ove Halås i Nordmøre og Romsdal Indremisjon blir ny medarbeider i Sunnmøre Indremisjon fra høsten 2018.

Copyright © Sambåndet 2017