Sambåndet

Onsdag 26. april 2017
RSS

Frikirken debatterer medlemsbetegnelser

Vurderer «tilhørighet» som ny kategori.

Av KPK. Publisert 21. oktober 2011.

På Frikirkens generalforsamling (Synode) skal delegatene ta stilling til en ny medlemsbetegnelse, «tilhørige», melder Budbæreren. Blir endringen vedtatt, vil det i så fall åpne for at udøpte kan stå i menigheten uten å være medlemmer. Saken skal opp til andre gangs behandling på Synoden i november. Sist Synode gikk inn for å opprette en ny kategori, «tilhørige”. Saken har nå vært til behandling i Frikirkens menigheter.  KPK

Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Copyright © Sambåndet 2017