Sambåndet

Onsdag 26. april 2017
RSS

Seminar med søkelys på misjon og bytte av tro

Av KPK. Publisert 21. oktober 2011.

”Proselyttisme – omvendelse – trosbytte. Hva er problemet?” er tema for Missiologisk Forum som Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) arrangerer på Menighetsfakultetet 24. november. John Baxter-Brown, direktør for evangeliseringsdepartementet i Kirkenes Verdensråd presenterer dokumentet ”Christian Witness in a Multi-Cultural World: Recommendations for a Code of Conduct”, et dokument som Vatikanet, Kirkenes Verdensråd og World Evangelical Alliance står bak.

I tillegg kommer Are Lövenörn Svendsen for å snakke om Oslokoalisjonens dokument fra 2009 om grunnregler for misjonsaktivitet.

I tillegg til innledninger og samtaler, blir det en paneldebatt. Blant de som deltar er Johannes Redse (Gå Ut Senteret og Misjonssambandet), Rizwan Ahmad (Islamsk Råd Norge), Frank-Ole Thoresen (Fjellhaug internasjonale høgskole). Heide Westborg (HimalPartner), Jørn Lemvik (Digni), Jon Geir Dittmann (Norsk Misjon i Øst) og Roar G. Fotland (MF og Metodistkirken). KPK

Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Copyright © Sambåndet 2017