Sambåndet

Lørdag 21. april 2018
RSS

140 år med søndagsskole

Feiret med Storsamling og togkake.

Av KPK. Publisert 29. november 2011.

Bergens Indremisjon Betlehem har hatt søndagsskole i 140 år. Det var pastor Storjohann som i 1870 lanserte tanken om at Bergens Indremisjon burde starte søndagsskole. Både Stavanger og Oslo hadde da hatt søndagsskole i noen år, men i Bergensområdet var det ikke et slikt tilbud for barna. I 1871 ble søndagsskolen en realitet. En regnet med en forsiktig start med cirka 100 barn, men raskt var 550 barn innskrevet i søndagsskolen. Allerede fem år etter starten var 1300 barn registrert.

I 2011 er 122 barn innskrevet i Bergens Indremisjons søndagsskole. 21 voksne og ungdommer er med som ledere. Nylig ble jubileet behørig markert. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

På tre år har søkningen til misjonseide NLA Høgskolen i Samordna opptak økt med 100 prosent.

Styret for Indremisjonsforbundet sender sine gratulasjoner på Israels nasjonaldag, som i år også markerer 70-årsdagen for gjenopprettelsen av staten Israel.

Kristne friskoler har ubevisst bidratt til redusert kristendomskunnskap, mener professor Njål Skrunes ved NLA Høgskolen Bergen.

Open Air Campaigners savner at flere går sammen med dem om gateevangelisering.

Dugnadsinnsats tilsvarende tre og et halvt årsverk ligger bak helgens innvielse av nye Frikstad bedehus.

Copyright © Sambåndet 2018