Sambåndet

Torsdag 18. oktober 2018
RSS

140 år med søndagsskole

Feiret med Storsamling og togkake.

Av KPK. Publisert 29. november 2011.

Bergens Indremisjon Betlehem har hatt søndagsskole i 140 år. Det var pastor Storjohann som i 1870 lanserte tanken om at Bergens Indremisjon burde starte søndagsskole. Både Stavanger og Oslo hadde da hatt søndagsskole i noen år, men i Bergensområdet var det ikke et slikt tilbud for barna. I 1871 ble søndagsskolen en realitet. En regnet med en forsiktig start med cirka 100 barn, men raskt var 550 barn innskrevet i søndagsskolen. Allerede fem år etter starten var 1300 barn registrert.

I 2011 er 122 barn innskrevet i Bergens Indremisjons søndagsskole. 21 voksne og ungdommer er med som ledere. Nylig ble jubileet behørig markert. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Bedehusfolk som har gitt uttrykk for savn av liturgi i forsamlingene, får nå et alternativ.

Laget utfordrer kristne forskere og forelesere om å stå fram slik at ferske kristne studenter kan få noen forbilder.

Finansiering er på plass og grunnarbeidet i gang for den lenge planlagte ridehallen på KVS-Bygland.

Er til dømes saudiarar som har konvertert til kristendomen i løyndom, kristne, spør professor Berit Thorbjønrsrud.

Både KrF og Kristne Friskolers Forbund vil ta opp saken om kraftige kutt i statstilskuddet til naturbruksskoler.

Copyright © Sambåndet 2018