Sambåndet

Tirsdag 25. april 2017
RSS

Torill Selsvold Nyborg nestleder i Strømmestiftelsen

Av KPK. Publisert 29. november 2011.

Tidligere fylkesordfører i Hordaland, Torill Selsvold Nyborg, er vagt som nytt styremedlem i Strømmestiftelsen. Hun er også valgt til nestleder i styret, der Svein Ove Faksvåg er styreleder. I tillegg er Inge Lønning, Olaf Gundersen og Anna Minj fra Bangladesh gjenvalgt til styret. Cecilie Watne er valgt som varamedlem til styret. Strømmestiftelsen styre består i tillegg av Asle Jøssang, Gunvor Andresen (vara), og Hege Wallevik (vara).

Til  Strømmestiftelsens råd ble Kurt Mosvold gjenvalgt. Med seg i rådet får han videre Ansgar Gabrielsen og Jan Oddvar Skisland som begge også stod på gjenvalg.

Endre Glasstad, Ingunn F. Breistein, Njaal Sævik, Tor Knutsen, Aase-Lill Kimestad og Rune Bratseth er innvalgt som nye medlemmer i rådet som med det øker fra 14 til 19 medlemmer. Fra før er Arne Olav Øyhus, Dagrun Eriksen, Eli Beate W. Hillesund, Rannveig Rivedal Nilsen, Gunnleik Seierstad, Eldbjørg Dahl, Endre Glastad, Snorre Kjesbu, Hilde Strømme og Knut Vollebæk med i rådet til Strømmestiftelsen.  KPK

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

Copyright © Sambåndet 2017