Sambåndet

Tirsdag 25. april 2017
RSS

Høyrelederen og politilederen om rusomsorg

Av KPK. Publisert 30. november 2011.

Høyres leder Erna Solberg og leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, er blant foredragsholderne når Evangeliesenteret inviterer til Nettverkstreff på Østerbo Evangeliesenter, Halden 30. november – 2. desember. Tema for arrangementet er ”Privat, ideell rusomsorg”. Solbergs tema er ”Hvilken rolle har privat, ideell rusomsorg i dag?” Johannessen skal snakke om behovet i dagens rusomsorg, sett fra politiets side.

På Nettverkstreffet blir det også satt søkelys på ulike modeller for rehabilitering og på bedre samhandling innen kristen rusomsorg. KPK

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

Copyright © Sambåndet 2017