Sambåndet

Tirsdag 25. april 2017
RSS

Testamentariske gåver til ImF

Av Sambåndet. Publisert 20. desember 2011.

ImF har i 2011 fått utbetalt to testamentariske gåver. Den eine var på 180.000 og den andre på 185.000, til saman  365.000,-.

– Me er djupt takksame og glade for at menneske ynskjer å tilgodesjå oss på denne måten med livsarva si, seier økonomileiar Ingebrigt S. Sørfonn.
Testamentariske gåver er ingen fast budsjettpost for ImF og gåvene kjem difor særs godt med for økonomien sin del.

SAMBÅNDET

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

Copyright © Sambåndet 2017