Sambåndet

Søndag 25. juni 2017
RSS

ImF innfører politiattest

– En del av det forebyggende arbeidet, sier personalleder Aud Karin Kjølvik i ImF.


Av Bjarte Østebø. Publisert 21. desember 2011.

KVALITET: – Vi innfører politiattest som en del av det forebyggende arbeidet, sier personalleder Aud Karin Kjølvik.

Forbundsstyret har bestemt at det skal innføres ordninger for innhenting av politiattest for ansatte og frivillige som er engasjert innenfor barne- og ungdomsarbeid. Dette ble vedtatt på styremøtet av 18. november.

– Dette er en del av det forebyggende arbeidet, sier personalleder Aud Karin Kjølvik i Indremisjonsforbundet. Hun har ledet arbeidet med å innføre politiattester som en del av kvalitetssikringen i organisasjonen. Det skal gjelde for mennesker i arbeidet vårt som over lengre tid har kontakt med barn og ungdom, for eksempel ledere på leir og lagledere.

Gi trygghet
– Det er et initiativ som kommer med utgangspunkt i situasjonen som en av og til opplever, at barn og unge blir utnyttet. Vi er opptatt av å ta barn og unge vi møter i arbeidet vårt på alvor, og gjøre det vi kan for å sikre at de opplever trygge miljø. I de siste årene har frivillige organisasjoner som Norges Idrettsforbund bedt om politiattest fra sine ledere, sier Kjølvik.

– Vi ønsker at de som kommer inn i arbeidet vårt skal ha den vissheten som ligger i at lederne ikke har merknader på politiattesten. Derfor har vi snakket sammen med andre organisasjoner som NLM, NMS og Normisjon, og er enige om å gjøre det vi kan for å gi våre barn og unge denne tryggheten.

Ingen garanti
Daglig leder i ImF-UNG, Kenneth Foss, påpeker at en politiattest ikke er noen endelig garanti mot overgrep, men at organisasjonen er ille ute dersom de ikke tar de forhåndsregler som kan tas.
– En politiattest ikke er alt. Det er viktig for oss å kvalitetssikre arbeidet, også i forhold til ansatte. Derfor blir det viktig for oss å fortsatt ha dette vanskelige temaet på dagsorden på konferanser og samlinger, og fortsette å snakke om det som en del av forebyggingen, sier Kenneth Foss.

– Politiattester er ikke noen garanti mot overgrep i fremtiden, og skulle det komme opp saker i fremtiden vil være uklokt av oss som organisasjon å ikke ha tatt de forhåndsregler som kan tas.

I første omgang er det de fast ansatte som må levere politiattest, men i styrevedtaket heter det at det fra 2012 av skal jobbes med å innhente attester også for frivillige og ulønnede arbeidere.

Kretsene oppfordres
– Retningslinjene for innhenting av attestene er utarbeidet og sendt ut til alle kretsene. Vi i ImF-UNG har allerede startet jobben med å samle disse, forteller Foss.
– Det er for så vidt en enkel ting, et skjema må fylles ut av vedkommende og signeres av oss. Så leveres det på politistasjonen, og fås tilbake etter noen uker.

ImF sentralt kan ikke pålegge kretsene å innføre det samme, men oppfordrer til det. I vedtaket heter det: «Forbundsstyret oppfordrer kretsene til å gjøre tilsvarende vedtak, inklusive for leirstedene.»

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

På Kvinesdal bedehus planlegger ImF- og NLM-foreningene å danne forsamling.

Rallycrossfører Simon Wågø Syversen (24) har plassert henvisning til «Den lille bibel» på kanskje den viktigste sponsorplassen i fronten på bilen.

Med fare for å bli oppfattet som moralist og mørkemann tar jeg pennen fatt.

I sine 40 år som kristenlivsjournalist har Jan Arild Holbek vore oppteken av å ikkje meine noko offentleg. Det har han ikkje tenkt å slutte med no sjølv om han er blitt pensjonist.

Indremisjonskoret er svekket og må ta samling i bunn for å kunne gå videre.

Copyright © Sambåndet 2017