Sambåndet

Onsdag 26. april 2017
RSS

Øystein Engås ny leder for NLM Norge

Av KPK. Publisert 9. januar 2012.

Øystein Engås (41) er ansatt som ny leder for NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband) Norge. Han overtar ansvaret for Misjonssambandets arbeid i Norge etter Ernst Jan Halsne. Det melder nlm.no.

Engås er nå forsamlingsleder i Misjonssalen i Ålesund. Sammen med kona Anne-Marit har han vært misjonær for NLM i Bolivia.

– Jeg er stolt over å høre til i en organisasjon med så mye flott arbeid i Norge og på misjonsfeltene. Jeg vil gjerne være med og skape engasjement og støtte initiativ der mennesker får bruke sine nådegaver, slik at flere møter Jesus og blir engasjert også i NLMs arbeid. Jeg ønsker å være en del av det store tjenestefellesskapet i NLM og vil gjerne bidra til å utvikle organisasjonen videre, sier Engås om hvorfor han valgte å si ja til å bli ny leder for NLM Norge.  KPK

Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Copyright © Sambåndet 2017