Sambåndet

Tirsdag 25. april 2017
RSS

Billy Graham på topp

Av KPK. Publisert 13. februar 2012.

I en spørreundersøkelse i USA ble folk nylig spurt om hvilken kristen leder som har størst innflytelse i landet. 19 prosent svarte evangelisten Billy Graham. 9 prosent svarte pave Benedikt, 8 prosent president Barack Obama og 5 prosent svarte pastor Joel Osteen.  De spurte ble ikke gitt noen navn de kunne velge blant. 41 prosent av de spurte hadde ikke noe svar, skriver magasinet Christianity Today. KPK

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

Copyright © Sambåndet 2017