Sambåndet

Lørdag 22. juli 2017
RSS

Pinsebevegelsen vedtok felles trosgrunnlag

Av KPK. Publisert 13. februar 2012.

På Pinsebevegelsens lederkonferanse LED12 sist uke ble det for første gang vedtatt et felles trosgrunnlag for bevegelsen.

Det nye grunnlagsdokumentet som ble vedtatt omfatter et felles trosgrunnlag, prosesser for godkjenning av forkynnere og innlemmelse og utmeldelse av menigheter i Pinsebevegelsen.

Det er første gang i historien at Pinsebevegelsen, som består av frie selvstendige menigheter, vedtar et felles dokument som omhandler trosgrunnlag, visjoner og retningslinjer, melder Korsets Seier.

Dokumentet ble vedtatt under forutsetning av at det foretas visse endringer som kom fram i samtalen i forkant av avstemningen. Disse endringene vil bli presentert under Pinsebevegelsens samtaleforum i slutten av mai. KPK

– Vi må enten bygge eller legge ned campingen etter hvert, sier ImF-leder Erik Furnes.

Dimitri Cubrevic var en av mange kristne ungdommer som forlot området i Latvia der KVS-Bygland er engasjert, på jakt etter et bedre liv. Men han valgte å vende tilbake.

Tarald Ueland er en veteran på Lyngdal Bibelcamp, og i år har han og kona Laila ansvar for programposten Kveldsåpent den første uka.

Ivar Stensland (27) skal jobbe med både forsamlingsarbeid og barne- og ungdomsarbeid og prøve å integrere begge deler.

Etter alt å dømme vil det komme krav om at avstanden mellom «spikerteltene» på campingplasser må økes, men det skjer tidligst fra nyttår.

Copyright © Sambåndet 2017