Sambåndet

Lørdag 19. oktober 2019
RSS

– Digitale bøker er bra

Men Ingvar Nevland i KABB mener de er ubrukelig for blinde

Skrevet av KPK den 4. september 2012.

Ingvar Nevland, generalsekretær i KABB

Generalsekretær i KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte), Ingvar Nevland, mener Nasjonalbiblioteket burde tatt høyde for universell utforming når det gjelder digitale bøker. Nasjonalbibliotekets storsatsing på bokhylla.no er nylig blitt lansert. Nå finnes det 50.000 digitale bøker og målsettingen er at utvalget skal mangedobles de neste årene.

– KABB synes at det er et flott tiltak å gjøre litteratur tilgjengelig gjennom å scanne inn bøker og digitalt publisere dem som pdf-filer, men bokylla.no er ubrukelig for blinde. Vi håper at tilbudet i bokhylla.no også kan tilpasses alle brukergruppers behov, også de som er avhengige av å bruke leselist, sier Nevland.

En leselist er et datateknisk hjelpemiddel for blinde som gjør det mulig å omdanne visuell tekst til punktskrift. Leselisten kobles til datamaskinen og bokstavene kommer som prikker/nålehoder som utgjør punktskrift på et slags ekstra tastatur. Leselist sammen med syntetisk tale gir blinde gode muligheter til å benytte seg av datamaskinen, men det stilles noen krav til de dokumentene som skal leses. Pdf-filene på bokhylla.no er uleselige for de som bruker leselist. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Inspirert av den amerikanske tradisjonen Thanksgiving inviterer divisi til å takke for alt det gode Gud har gitt oss.

Landsmøtet i KrFU får seg denne helgen forelagt et endringsforslag som vil rive bort grunnlaget for de kristne friskolene. Vi forventer at landsmøtet avviser forslaget.

De leter etter en mann, men ingen supermann. Han skal være en skoleleder, men trenger ikke være tidligere skolemann. Og så må han trives med ungdommen.

Bildøy bibelskole har sikret inntekter som kommer fra utleie av tjenesteboliger til eksterne leietakere.

Torsdag sydde Rebekka Slettebø den fineste brudekjolen og vant med det Symesterskapet på NRK. Der har hun også fortalt om sin kristne tro.

Copyright © Sambåndet 2019