Sambåndet

Torsdag 22. februar 2018
RSS
Paneldelakere på LINK-konferansen. Fra venstre: generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen, Bibelselskapet, pastor Andreas Hegertun, Pinsebevegelsen, assisterende generalsekretær Silje Wiig Andersen, Laget, generalsekretær Øyvind Åsland, Misjonssambandet og leder i Ungdom i Oppdrag, Andreas Nordli. Foto: Ole Andreas Husøy, KPK

Utfordringer for misjon

86 prosent av verdens muslimer, hinduer og buddhister kjenner ikke personlig noen kristne.

Av Ole Andreas Husøy, KPK . Publisert 6. september 2012.

Molly Wall fra Operation World (t.h.) sammen med daglig leder i NORME, Anne Lise Søvde (i midten) og Vija Herefoss fra Menighetsfakultetet. Foto: Ole Andreas Husøy, KPK

– Dette er en stor utfordring for den globale kirken, mener Molly Wall fra Operation World.

Denne uken var hun invitert til konferansen LINK 2012, som ble arrangert av NORME (Norsk råd for misjon og evangelisering) tirsdag og onsdag. Tema for årets konferanse var: ”Hvor langt må man reise for å bli misjonær? – om global misjon, versus misjonal livsstil.”

Wall påpekte at de aller fleste som blir kristne, blir det gjennom personlig kontakt med kristne mennesker. Wall sa at man i dag regner med at drøyt to milliarder av verdens befolkning aldri har hørt evangeliet.

I den forbindelse pekte hun på dagens folkevandring og innvandring som en utfordring og stor mulighet for kristen misjon.

– Mange som aldri har hørt evangeliet, bor nå i nærheten av kristne mennesker.

Når det gjelder misjonens oppgaver, sa hun at et ønske som går igjen hos kirker i mange land er bistand til lederopplæring og til å gjøre folk til disipler.

Misjon over gaten
Andreas Nordli fra Ungdom i Oppdrag sa i paneldebatten etterpå at misjon ikke handler om hvor langt man skal dra, men om å krysse grenser.  Misjon er mer enn å dra til Kina eller andre land langt borte.

– Det kan like gjerne være å ta kontakt med de fra Kurdistan som har flyttet inn på andre siden av gaten.

Generalsekretær i Misjonssambandet og nyvalgt styreleder i NORME, Øyvind Åsland var opptatt av de mange som aldri har hørt evangeliet, og at misjonen bør satse mer på disse gruppene.

– Bare tre prosent av de totale misjonsressursene brukes i dag på de ”uevangeliserte” områdene i verden. En kjempestor utfordring er hvordan vi kan bruke ressursene til å nå disse, sa Åsland.

Bedre integrering
Et tema i samtalen var også hvordan kristne menigheter og organisasjoner i Norge bedre kan integrere folk med innvandrerbakgrunn. Generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen i Bibelselskapet hadde brukt en del av sommeren til å besøke kristne ungdomsfestivaler. Det hadde slått henne hvor få av deltakerne som ikke var etnisk norske, og hun syntes det er et problem at så få innvandrere synes å finne sin plass i norske menigheter.

Andreas Hegertun, pastor i Filadelfia, Oslo, påpekte at kulturforskjellene kan være krevende, og være medvirkende til at innvandrerne danner egne menigheter. Men han så en klar tendens til at dette blir foreldrenes menighet, mens barna, som går på norsk skole og lærer seg godt norsk, ikke finner seg til rette på samme måte i innvandrermenigheten.

Øyvind Åsland var enig med Mongstad-Kvammen i at det er et tankekors at de kristne organisasjonene stort sett bare samler etnisk norske ungdommer til ungdomsfestivalene. – Her har vi en stor utfordring i å inkludere unge med innvandrerbakgrunn, sa han.

– Mer engasjement
Daglig leder i NORME, Anne Lise Søvde, sier seg godt fornøyd med årets LINK-konferanse som samlet ca. 160 deltakere, derav 50 studenter.

– Et siktemål med konferansen er å bidra til økt engasjement for misjon. Oppslutningen om konferansen var bedre enn på flere år, og gjennomsnittsalderen var også lavere enn før, sier hun. KPK

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Den verdenskjente vekkelsespredikanten som blant annet omtales som den viktigste evangelisten siden apostelen Paulus, døde onsdag 21. februar, 99 år gammel.

Awanas toppleder er imponert over måten ImF har tatt trosopplæringsopplegget til Norge på, og han har et klart råd for veien videre.

Norsk luthersk misjonssamband vil markere 70-årsjubileet for den israelske staten med seminar og bønn i stedet for flaggheising.

KOMMENTAR Jesu stedfortredende strafflidelse går som en blodrød tråd gjennom hele Bibelen.

– Det er eit mirakel det som skjer i Iran no, seier Stig Magne Heitmann i Åpne Dører.

Copyright © Sambåndet 2018