Sambåndet

Mandag 17. juni 2019
RSS
Thomas Rake (til venstre) ledet innsettelsen av Torstein Bjorland og Kjersti Landro. ALLE FOTO: PETTER OLSEN

To nye ledere innsatt i Bedehuskirken

Kjersti Landro og Torstein Bjorland ble i dag innsatt som nye ledere i den ImF-tilsluttede menigheten Bedehuskirken på Bryne.

Av Petter Olsen. Publisert 19. januar 2014.

Innsettelsen ble avsluttet med forbønn for de nye lederne.

Fakta

Nye ledere i Bedehuskirken

Kjersti Landro

  • Gift med fotballspiller på Bryne, Vegard Landro, og svigerdatter av Willy Landro
  • Har gått på Bildøy bibelskole og vært engasjert i Nordhordland Indremisjon
  • Har sittet i styret for Bedehuskirken
  • Har de siste seks årene jobbet på treningssenteret Elixia på Bryne, blant annet som vikarierende daglig leder

Torstein Bjorland

  • Sønn av tidligere radiopastor, bibelskolelærer og prest Ola Bjorland
  • Har gått på Bildøy bibelskole
  • Bor i kollektiv sammen med kristne venne
  • Har vært medlem av det åndelige lederskapet i Bedehuskirken

Det skjedde på dagens morgengudstjeneste med om lag 170 personer samlet i hoved- og sidesal på bedehuset Saron. Innsettelsen besto av skriftlesning og forbønn, og de to nye lederne svarte på spørsmål fra teamleder Thomas Rake.

Torstein Bjorland har formelt vært ansatt siden 1. oktober i fjor, da i 50 prosent stilling. Kjersti Landro er ansatt i 60 prosent stilling fra 1. august i år. I den nye lederstrukturen skal ingen ha full stilling. Tanker om dette ble lagt fram på et medlemsmøte høsten 2013 (se lenke).

Bakgrunn: Bedehuskirken trenger lagspillere

1. desember i fjor økte Torstein Bjorland til 70 prosent stilling, men fra 1. august, når Kjersti Landro er på plass, reduserer han til 60 prosent, ifølge en nyhetsmelding på bedehuskirken.no. Bjorland skal ha hovedansvar for oppfølging av huspastorer og ungdomsledere, mens Landro skal ha overordnet ansvar for personal, økonomi og kommunikasjon, går det fram av magasinet Bevegelse, som utgis av Bedehuskirken.

Fra 1. januar i år ble Thomas Rakes stilling redusert til 80 prosent, og han går ned til 60 prosent fra 1. august. Thomas Rake skal ha hovedansvar for overordnet strategi, visjoner og nettverksbygging.

Fra 1. august 2014 skal altså Kjersti Landro, Torstein Bjorland og Thomas Rake ha 60 prosent stilling hver.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Utdanningsdirektoratet setter en stopper for ny bibelkunnskapslinje på bibelskole eid av Normisjon. Bildøy bibelskole har søkt om å få starte en tilsvarende linje.

Korleis såg eigentleg Jesus ut? Den pensjonerte læraren Jostein Andreassen meiner å vita kvar svaret kan vere å finne.

En oppfordring til misjonsfolket i Nordhordland Indremisjon om å samle inn kr 2 millioner til kretsen i løpet av juni har resultert i kr 1 million etter en drøy uke.

Kretsårsmøtet bestemte også at deler av summen for å realisere nye Raknestunet, skal hentes fra evangeliserings- og nybrottsfondet.

ImF stiller seg bak et felleskristent dokument for hvordan konvertitter bør tas imot i forsamlingene.

Copyright © Sambåndet 2019