Sambåndet

Fredag 15. november 2019
RSS
NY BOK: Arnold Bjerkreim gjennomgår 1. Mosebok i boka "Begynnelsen". Tankene om skapelsen vil bli oppfattet som noe annerledes enn det som har preget debatten i avisen Dagen. FOTO: PETTER OLSEN

Om skapelsen på Sambåndet Forlag

Årets første bok på Sambåndet Forlag er Begynnelsen av Arnold Bjerkreim. Forlagssjef Petter Olsen er spent på mottakelsen.

Skrevet av Brit Rønningen den 4. juli 2014.

LANSERING: Petter Olsen i Sambåndet Forlag lanserte boka "Begynnelsen" på Bibel og fellesskap på Bildøy bibelskole i juni. FOTO: VILHELM VIKSØY

Fakta

Arnold Bjerkreim

 • 90 år 5. august 2014
 • Tidligere forretningsmann, forfatter og bibellærer fra Åkrehamn på Karmøy
 • Sønn av forfatter og bibellærer Adolf Bjerkreim.
 • Utgiver: Sambåndet Forlag
 • Tidligere bøker av Arnold Bjerkreim (på andre forlag): "Den gode hyrde" (1976), "Alfa og Omega" (2007), "Guds evangelium" (2008).

Petter Olsen er glad for å kunne presentere den første boken han gir ut som forlagssjef.

− Hva handler boken om?

− Boken er en gjennomgang av Første Mosebok, fra første til siste kapittel. Det er et helt nytt manuskript som ikke har vært publisert før. Det er spennende at boken kommer ut midt i en debatt om skapelsen og Bibelen som har gått i Dagen. Denne debatten startet med boken «Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen» av Espen Ottosen. At den kommer midt i debatten er ikke planlagt, men interessant.

Det er særlig Bjerkreims behandling av de første versene i Bibelen Olsen vil trekke frem. Han forklarer forfatterens syn på skapelsen slik:

Skapelsen
− Du har to retninger. Noen mener vi har en gammel jord, og at den er 4-5 milliarder år gammel. Andre mener jorden er ung, cirka 6000 år gammel. Slik Bjerkreim utlegger Bibelen, kommer han til en slags mellomposisjon. I 1. Mos 1,1 står det «I begynnelsen skapte Gud himmel og jord». Da skapte Gud universet. Men det står ikke når det ble skapt. Når begynnelsen var, har ikke Gud kunngjort.

– I 1. Mos 1,2 står det at jorden var øde og tom. Det forstår forfatteren som at skaperverket ble lagt i ruiner, og årsaken var Satans fall som følge av opprør mot Gud. Konsekvensen av opprøret mot Gud er at jorden blir lagt i ruiner.

– I 1. Mos 1,3 står det at Gud sa «Det bli lys! Og det ble lys». Av ruinene i 1 Mos 1,2 danner Gud en bolig for folk. Nå begynner skapelsesdagene. I 1 Mos 1,1 er ikke jorden nevnt som bolig for folk, men som bolig for engler, ifølge forfatteren. Bjerkreim bruker bibelvers for å begrunne dette. Universet kan være milliarder av år, men jorden ble bolig for mennesker for cirka 6000 år siden. Mennesket er skapt for cirka 6000 år siden, og Adam er det første mennesket. Forfatteren er ikke alene om dette synet. Den amerikanske teologen og filosofen Francis Schaeffer kom i sine arbeider frem til noe et lignende syn.

Bibelen som kilde
− Hva slags bok er det?

− Det er ikke en tradisjonell bibelfortolkning. Det er gjengitt hundrevis av bibelvers som ikke bare henvises til, men gjengis. Boken får fram sammenhengen mellom Det Gamle Testamentet og Det Nye Testamentet. Et kjerneuttrykk for Bjerkreim er at «Herren har kunngjort for Moses». Det som er forfatterens hovedrolle, er å binde sammen de tekstene han gjengir. Han viser at GT er boken det ble jobbet videre med i NT. Han får frem at NT’s forfattere gjorde bruk av GT, og at de satte GT inn i sin sammenheng. Han vil ha frem at GT og NT er aktuelle til alle tider. Bjerkreim lar Bibelen forklare seg selv ved å sette GT og NT i sammenheng. Han bruker Bibelen som kilde. Det er et anerkjent lekmannsprinsipp.

Aktuell bok
− Hvorfor utgir dere den?
− Det er en bok som vil oppfattes som veldig aktuell. Den vil åpne folks øyne for Bibelens ord. Det at den vil gripe inn i en pågående debatt er ikke planlagt fra vår side. Den viktigste grunnen til at vi gir den ut, er ikke at den er en del av en debatt, men det er tankene i den, og at det er av stor verdi at den tar Bibelen på alvor. Boken har vært vurdert av flere i Sambåndet Forlag før vi bestemte oss for å gi den ut.

− Hvem vil «Begynnelsen» være interessant for?

− Den er interessant for alle de som mener at Bibelen er Guds ord, at Bibelen er en annen bok enn alle andre bøker. Hvis en mener at Bibelen er en bok som alle andre, så vil en ha problem med å lese «Begynnelsen». Hvis en er villig til å lese Bibelen som Guds ord, vil en fryde seg. En vil bli styrket i sin tro. Kanskje en vil få et nytt syn på Bibelen hvis en er villig til å lese boken med et åpent sinn, sier Petter Olsen i Sambåndet Forlag.

3 Comments »

 • 1

  Roald Evensen

  24.07.2014, kl. 10:31

  Spenstig gjort av Sambåndet forlag å gi ut denne boken.
  Jeg gleder meg til å lese den!

  Mvh

  Roald Evensen

  Svar
 • 2

  Bjørn Olav Sørhus

  02.08.2014, kl. 21:50

  Kommet halveis i boken. Denne boken skulle jeg gjerne ha lest før. Dybder og sammenhenger jeg ikke har sett før. Jeg kommer til å lese og slå opp i denne ofte!

  mvh

  Bjørn Olav Sørhus

  Svar
 • 3

  L.Myhre

  14.09.2016, kl. 10:03

  Igjen ser vi dette bundne at man tror mennesket startet ved Adam. Når Kain flykter er han redd for sitt liv, så Gud gir ham et merke så ingen skal drepe ham. Dette er utenfor dette sted han kommer fra. Adam og Eva er begynnelsen til Adams slekt, Guds historie til oss. I Fjerde Esra sa Gud at de første ble gitt en uutgrunnelig lov. Guds lov til Adam kjenner vi. Det er derfor nesten utrolig at hvor lite man lærer av det som står.
  At det har vært foregått mye på jorden, kan en forstå av all oljeforekomst, som skal komme fra planter. Men stadig vekk ser man kristne omspinner seg med at Adam er det første menneske i Guds billede, noe Bibelen ikke gir dekning for.

  Svar

Skriv en kommentar

Haldis Reigstad deler gjerne sine gaver med andre. Det har det blitt mange dikt av.

KOMMENTAR Kjell Ingolf Ropstads anførsel om at det kristne menneskesynet er under angrep, er reelt. Samtidig oppfatter jeg at profilerte politikere nå har fått problemer med tidligere uttalelser.

Heller ikke på den ekstraordinære generalforsamlingen ble det flertall for ny styreform for foreningen guttogjente.no.

GF Å legge ned kretsene i sin nåværende form og erstatte dem med noen få nettverksbyggende sentra. Det var et av forslagene da generalforsamlingen i ImF diskuterte den store saken om framtidig organisasjonsstruktur.

GF ImF-styret fekk fullmakt frå generalforsamlinga til å slå ImF Trossamfunn saman med andre trussamfunn. Eit stort mindretal ville berre slå saman med NLM sitt trussamfunn.

Copyright © Sambåndet 2019