Sambåndet

Lørdag 5. desember 2020
RSS
Ett og og fire måneder etter at Brannvesenet kom med sitt krav, er avstandsforholdene ved blant andre Lyngdal Bibelcamp ennå ikke avklart. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Må regulere campingplass

Plansjefen i Lyngdal kommune er innstilt på å finne løsninger på avstandskravet som rettes mot blant andre ImF-eide Lyngdal Bibelcamp.

Skrevet av Petter Olsen den 26. januar 2015.

10. september 2013 gjennomførte Brannvesenet Sør IKS tilsyn ved Lyngdal Bibelcamp (LBC) og førte opp som et avvik at avstandskravene mellom de 50 fastliggende campingenhetene ikke var oppfylt. Brannvesenet hevdet at kravet var 8 meter, mens det i dag – i henhold til norsk norm – er lagt til grunn 3 meter. Sambåndet brakte nyheten om dette i oktobernummeret i 2013 og fulgte opp med ny sak i augustutgaven i fjor.

Møte i februar

Kravet om 8 meter ble også rettet mot 18 andre campingplasser i ni kommuner på Agder, og det vakte sterke reaksjoner. LBC fikk innvilget utsettelse ut 2014. I brev av 5. desember i fjor til alle de 19 campingplassene opprettholder Brannvesenet Sør IKS sin forståelse av lovverket. Men ettersom saken involverer plan- og bygningsloven, ber de om at «kommunene følger opp denne saken».

– Jeg ønsker å få til et møte med næringen i løpet av februar, sier plansjef Stein Erik Watne i Lyngdal kommune til Sambåndet.

Står fast

Etter plan- og bygningsloven er det et avstandskrav på 8 meter for såkalte faste installasjoner. Watne viser til at bruken av campingvogner har utviklet seg i retning av dette, ved at man blant annet bygger «spikertelt» rundt og kanskje også heiser vogna på plass.

– Da kan ikke vogna bare festes i en krok på bilen og fjernes, og da kommer en i konflikt med plan- og bygningsloven. Problemstillingen blir om en skal stille samme avstandskrav til en campingplass som til et byggefelt, med de økonomiske konsekvensene det får, påpeker Watne.

Reguleringsplan

Som vi også skrev i august i fjor, tenker plansjefen at en reguleringsplan for campingplassene kan være en løsning. I en slik plan kan det avklares krav til varslings- og slukkeutstyr og tilgang til slukkevann. Overfor Sambåndet nå konkretiserer også Watne sin tanke om «brannceller»:

– Om man ikke stiller krav om 8 meter mellom hver eneste vogn, så kan vognene organiseres i flere områder, med 8 meter mellom hvert, slik at spredningsfaren reduseres, sier Watne.

Via en godkjent reguleringsplan kan man med andre ord unngå et rigid krav om 8 meter mellom hver vogn, men likevel ivareta brannsikkerheten. Reguleringsplanene bør ifølge plansjefen også omfatte krav til trafikksikkerhet og estetikk.

– Det er ønskelig at campingplassene setter i gang en slik prosess, og de må bekoste den selv, sier Watne.

Plansjefen viser til at eksempelvis Sirdal kommune stiller krav til reguleringsplan for campingplasser i kommuneplanen.

– Må i tenkeboksen

Drifts- og brannvernleder Bjarne Kjetilstad ved LBC sier at han har bedt om et møte med kommunen.

– Dersom det blir stående igjen et krav om 8 meter mellom hver fastligger, slik Brannvesenet vil, må vi i tenkeboksen. Da er det et spørsmål om driften er liv laga, bekrefter han.

Uansett kan det bli aktuelt å bygge om fastliggerområdet. Strømforsyning og drenering for kloakk og avløpsvann er anrettet etter dagens norm på 3 meter.

– Så må vi jo også ta hensyn til stemningen blant andelseierne og leieforholdet til de to grunneierne, påpeker Bjarne Kjetilstad.

Programmet for 2015-sesongen oppdateres fortløpende her

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

– Kyrkjegjengarane treng ikkje å vernast mot støytande bibelord, seier Nettverk for evangelisk-luthersk kyrkjesamarbeid, som har revidert tekstrekkene for kyrkjeåret.

Til sommeren slutter Thomas Rake som pastor i Bedehuskirken etter mer enn 20 år. Hovedgrunnen er at han ønsker seg et lavere tempo og en «langsom spiritualitet».

Nå er den tredje Awana-boka for 1.–4. klasse kommet ut, og undervisningsboka og håndboka er blitt samkjørt og tar opp de samme bibeltekstene og temaene.

Ikke alle indremisjonskretser driver farge- og jernvarehandel, men det gjør ImF Sunnmøre. Første driftsår i indremisjonens tjeneste ga solid resultatoppgang for Johan R. Sunde AS.

ImF Rogaland har startet en aksjon på Facebook hvor de oppfordrer folk til å invitere eller gå på besøk til en familie eller enkeltpersoner i løpet av desember.

Copyright © Sambåndet 2020