Sambåndet

Fredag 15. november 2019
RSS

Nettmøte om tjenestedeling

Nå kan du stille spørsmål om menns og kvinners tjeneste i den kristne forsamlingen. Generalsekretær Erik Furnes og administrasjonsleder Anja Ulveseth Heggen i Indremisjonsforbundet svarer på sambåndet.no tirsdag 3. mars.

Skrevet av Redaksjonen den 26. februar 2015.

Fakta

Tjenestedeling:

I Sambåndet nr 2-2015, hadde temasidene "tjenestedeling" som overskrift. Dersom du ikke er abonnent, kan du her lese alle artiklene. I tillegg finner du lenke til selve veiledningsdokumentet fra ImFs hyrderåd.

I februarnummeret presenterte Sambåndet dokumentet som Hyrderådet i Indremisjonsforbundet (ImF) har utarbeidet om dette temaet. Hyrderådet består av generalsekretæren, to styremedlemmer og rektor ved Bildøy bibelskole.

Hyrderådet påpeker i innledningen til veiledningsdokumentet at det finnes flere syn på dette i indremisjonsfamilien, både blant medlemmer og ledere. Sambåndet intervjuet for eksempel medlemmer i Fredheim forsamling i Sandnes. Der har spørsmålet om hvorvidt kvinner skal kunne velges inn i eldsterådet, flere ganger vært brakt fram til årsmøtet, uten at det har blitt flertall for å endre synet på at bare menn kan utøve det som beskrives som et særskilt lære- og tilsynsansvar.

Hva tenker du om en rollefordeling i den kristne forsamlingen som blant annet er basert på kjønn? Tirsdag 3. mars, fra kl. 21 til 22, stiller generalsekretær Erik Furnes og administrasjonsleder og stedfortredende generalsekretær Anja Ulvetseth Heggen i ImF på nettmøte på sambåndet.no og gir deg sine svar. Du kan sende inn spørsmål allerede nå, ved å fylle ut skjemaet nedenfor, og tirsdag kveld kan du følge med på spørsmål og svar.

Velkommen med dine spørsmål!

Her kan du lese spørsmål og svar fra tidligere nettmøter på sambåndet.no.

Spørsmålsrunden er nå avsluttet

 

Haldis Reigstad deler gjerne sine gaver med andre. Det har det blitt mange dikt av.

KOMMENTAR Kjell Ingolf Ropstads anførsel om at det kristne menneskesynet er under angrep, er reelt. Samtidig oppfatter jeg at profilerte politikere nå har fått problemer med tidligere uttalelser.

Heller ikke på den ekstraordinære generalforsamlingen ble det flertall for ny styreform for foreningen guttogjente.no.

GF Å legge ned kretsene i sin nåværende form og erstatte dem med noen få nettverksbyggende sentra. Det var et av forslagene da generalforsamlingen i ImF diskuterte den store saken om framtidig organisasjonsstruktur.

GF ImF-styret fekk fullmakt frå generalforsamlinga til å slå ImF Trossamfunn saman med andre trussamfunn. Eit stort mindretal ville berre slå saman med NLM sitt trussamfunn.

Copyright © Sambåndet 2019