Sambåndet

Lørdag 5. desember 2020
RSS
Slik ser det i dag ut i fastligger-sonen på Lyngdal bibelcamp, som eies av Indremisjonsforbundet.

Trekker 8-meterskrav på campingplasser

Myndighetene går bort fra kravet til åtte meters brannsikringsavstand mellom «spikertelt» på campingplasser.

Skrevet av Petter Olsen den 2. mars 2015.

Det går fram av en kunngjøring fra Direktoratet for byggkvalitet som sambåndet.no er gjort kjent med.

Sambåndet har flere ganger omtalt denne problemstillingen i forbindelse med Lyngdal bibelcamp og øvrige campinplasser på Agder.

«Lave byggverk»

I 2014 ble det gjort presiseringer i veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK10) for hva som er å anse som byggverk på campingplasser, og som dermed omfattes av krav til brannskille mellom lave byggverk. Det ble ikke gjort endringer i selve forskriften.

Utgangspunktet er at det som gjerne kalles ”spikertelt”, er omfattet av bestemmelsene for lave byggverk. Dette er byggverk som i mange tilfeller framstår og brukes som permanent plasserte fritidsboliger.

«Utilsiktede konsekvenser»

I endring i veiledningen 1. september 2014 ble det presisert at fortelt som ikke skal regnes som «spikertelt», må være uisolerte. Direktoratet mener det «i ettertid har vist seg at denne endringen har fått noen utilsiktede konsekvenser, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor besluttet at presiseringen om at fortelt må være uisolerte, skal tas ut av veiledningen. Direktoratet har satt i gang et arbeid med å se nærmere på problemstillingen med byggverk på campingplass», heter det i meldingen.

Isolerte fortelt klassifiseres altså på lik linje med uisolerte fortelt i den nasjonale veiledningen.

– Direktoratet vurderer nå problemstillingene med henblikk på å få klargjort brannsikkerhet og avstandskrav for denne type innretninger på campingplasser. Vi understreker at det er campingplassleietakeren selv som i dag har ansvaret for å passe på at tiltaket oppfyller kravene, uttaler avdelingsdirektør for bygg og byggeprosess i Direktoratet for byggkvalitet, Ketil Krogstad.

«Stor usikkerhet»

Teknisk ansvarlig Joar Staveland hos Wee Caravan Systems AS er glad for direktoratets avgjørelse.

– Den tidligere veiledningen til forskriften skapte stor usikkerhet, ikke minst for campingplasseierne som både har sikkerhetsansvar og et krav til økonomisk lønnsomhet. Det har ikke vært noen større brannulykker som skulle tilsi at campingplassene og fortelteierne ikke allerede tar sikkerheten på alvor, og åtte meter er for de aller fleste en for stor avstand mellom forteltene, sier Staveland.

Han er klar på hva han mener vllle ha skjedd dersom kravet hadde blitt opprettholdt.

– En nasjonal bestemmelse om åttemeterssoner ville bety bortvisning av faste campere fra campingplasser over hele landet. Det er viktig med sikkerhet, men det må også være realisme inne i bildet. Nå må vi som forteltprodusent gjøre vår del av sikkerhetsarbeidet med å videreutvikle brannsikkerheten i forteltene våre, sier Staveland til selskapets egen nettside.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

– Kyrkjegjengarane treng ikkje å vernast mot støytande bibelord, seier Nettverk for evangelisk-luthersk kyrkjesamarbeid, som har revidert tekstrekkene for kyrkjeåret.

Til sommeren slutter Thomas Rake som pastor i Bedehuskirken etter mer enn 20 år. Hovedgrunnen er at han ønsker seg et lavere tempo og en «langsom spiritualitet».

Nå er den tredje Awana-boka for 1.–4. klasse kommet ut, og undervisningsboka og håndboka er blitt samkjørt og tar opp de samme bibeltekstene og temaene.

Ikke alle indremisjonskretser driver farge- og jernvarehandel, men det gjør ImF Sunnmøre. Første driftsår i indremisjonens tjeneste ga solid resultatoppgang for Johan R. Sunde AS.

ImF Rogaland har startet en aksjon på Facebook hvor de oppfordrer folk til å invitere eller gå på besøk til en familie eller enkeltpersoner i løpet av desember.

Copyright © Sambåndet 2020