Sambåndet

Søndag 18. august 2019
RSS
Annbjørg Barane var taler under Bibel og fellesskap i 2011, som er ett av arrangementene som er myntet på godt voksne. FOTO: ARKIV

For mye eller for lite på de eldre?

Påskefeiring og Bibel og Fellesskap 55+ er to av Indremisjonsforbundets tilbud til eldre.

Av Brit Rønningen. Publisert 20. april 2015.

Fakta

For de godt voksne

Eldrearbeid i ImF sentralt:

 • Påskefeiring
 • Bibel og Fellesskap 55+, 10. – 13. juni

 

Eldrearbeid i kretsene i ImF:

Finnmark Indremisjon:

 • Andakt på institusjoner

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

 • 55+ på Visthus

Sunnmøre Indremisjon

 • 60+ på Brusdalsheimen

Sogn og Fjordane Indremisjon

 • 60+ leir på Lyngmo ungdomssenter

Nordhordland Indremisjon

 • Pensjonistleir på Raknestunet
 • Kvinneforeningstreff i Knarvik
 • Kvinneforeningstreff i Kyrkjekrinsen

Bergens Indremisjon

 • Andaktstjeneste på Aldershjemmet i Wellhavensgate hver torsdag og søndag
 • Nattverdmøte på Aldershjemmet i Wellhavensgate en gang i månden
 • Hyggestund på Aldershjemmet i Wellhavensgate
 • Formiddagstreff en gang i måneden i Betlehem
 • En landtur hver sommer
 • Julefest i Betlehem
 • Besøkstjeneste
 • Diakoniråd
 • Indremisjonshjemmet − arbeid blant eldre rusmisbrukere

Midthordland Indremisjon

 • Formiddagstreff en gang i måneden på Fjell-ly
 • 60+ leir en gang i året
 • Formiddagstreff på Nesttun bedehus
 • Formiddagstreff på Brattholmen bedehus

Indremisjonssamskipnaden

 • Vårtreff 60+ på Brandøy
 • Pensjonistlag på forskjellige bedehus
 • Seniordager på Helgatun
 • Pinsetreff
 • Helgatun-treff
 • Sunnhordland-treff

Indremisjonsforbundet Rogaland

 • Seniorleir på Ognatun
 • Andakter på aldershjem
 • Onsdagskafé på Ognatun fire ganger i året – en treffplass for eldre

Indremisjonsforbundet Sør

 • 60+ leir på Audnastrand
 • Formiddagstreff en gang i måneden på Audnastrand
 • Formiddagstreff en gang i måneden på Kvinatun

− Eldrearbeid er veldig viktig. For Indremisjonsforbundet (ImF) er det en stor oppgave å nå de eldre og gi dem evangeliet, så de kan styrkes i troen, og vi ønsker at nye kan komme til tro på Jesus. Eldre mennesker er en aldersgruppe med mange ressurser i seg og som har mye å dele med andre. Det er mange yngre, spreke pensjonister som kan brukes i mange sammenhenger, sier Annbjørg Barane til Sambåndet.

Hun har tidligere jobbet tre år som seniorkonsulent for ImF, og før det var hun også mye med i ImFs eldrearbeid, blant annet på landseldrestevnene.

Eldres behov

Hva tenker du om ImFs eldrearbeid?

− Jeg er glad og takknemlig for at det lokalt foregår mye for eldre i bedehus og på leirsteder. Men det kan også gjøres mer. Vi har eldre rundt om kring som ikke kommer seg ut, som trenger omsorg og hjelp for å kunne være med på noe. Andre kan være alene hjemme eller på institusjon. De trenger noen som ser til dem, besøker dem, har tid til å prate og lytte. Noen har behov for noen å dele Guds ord med og ha bønnefellesskap. Eldre kristne kan ha anfektelse og tvil, og da er det godt å få snakke med noen, sier Barane.

For mye eldrearbeid

For kretsrådgiver Trond Johansen i Sogn og Fjordane Indremisjon ser situasjonen annerledes ut.

− Altfor mye av arbeidet foregår blant de eldre. I Sogn og Fjordane gjorde vi et vedtak for tre år siden. Det viste seg at cirka 70 % av alle ressursene går til eldre. På et møte på bedehuset er det mest eldre som går. Vi vil snu dette og vedtok at 70 % av ressursene skal gå til førstegenerasjonen og foreldrene, for i den ligger fremtiden. Samtidig vil jeg understreke at hvis ikke de eldre hadde kommet, hadde vi ikke hatt noe arbeid. Det er de som holder arbeidet oppe. Men vi må nå den nye generasjonen, sier Johansen.

Sentralt og lokalt

Administrasjonsleder Anja Ulveseth Heggen i ImF peker på at det foregår eldrearbeid på ulike nivå i ImF.

− Vi legger vekt på seniorarbeid. En ting er det som blir arrangert i regi av ImF sentralt. Her har vi påskefeiring og Bibel og Fellesskap 55+, og da kan det se ut som vi ikke har noe særlig seniorarbeid. Noe annet er det som foregår lokalt i kretsene. Der foregår det mye godt seniorarbeid som vi sentralt ikke har full oversikt over, sier Heggen.

Ønsker en ansatt

Barane har et ønske for ImFs eldrearbeid.

− Jeg skulle gjerne sett at ImF sentralt ansetter en person, gjerne i delstilling, som brenner for eldrearbeidet, og som kan være inspirator og pådriver i dette viktige arbeidet, som jeg gjerne vil kalle hastemisjon. Kanskje kan personen også hjelpe til med å opprette arbeid der det skjer lite for denne flotte og verdifulle aldersgruppa, sier Barane.

Heggen har forståelse for forslaget om å ansette en person sentralt med ansvar for seniorarbeid.

− Vi har hatt det før, og vi ser behovet, men det er to faktorer som har vært avgjørende for at det pr i dag ikke er noen som innehar en slik stilling. Den ene er at det ikke uten videre har vært lett å få en person til å gå inn i stillingen, og den andre er at vi har måttet kutte kostnader som gjør at flere stillinger ikke har blitt videreført de siste årene, deriblant seniorkonsulentstillingen, sier Anja Ulveseth Heggen.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Muslimske og kristne minoritetsungdommar godtar at leiinga i religiøs samanheng er mannsdominert, sjølv om dei forventar likestilling heime og i offentlegheita elles.

NMS-misjonær Tor Helge Brandsæter hjelpte ei thailandsk kyrkje å satsa på berekraftig jordbruk. Det skaper ei interesse som gjer det lettare å nå inn òg med evangeliet.

KOMMENTAR 21-åringen fra Bærum som er siktet for terror og drap, begynte å lese i Bibelen, meldes det. Skulle det gi grunn til bekymring?

Vipps og Facebook bidrar til å hanke inn stadig større pengebeløp til frivilligheten, men den som trodde giroblanketten var døden nær, må tenke om igjen.

Hvis du begynner å snakke med Birgitte Sveen om Helgatun fjellpensjonat, begynner hun å reklamere for stedet.

Copyright © Sambåndet 2019