Sambåndet

Torsdag 23. mai 2019
RSS
NETTMØTE: Martin Hjellvik (over) og Asbjørn Berland (forsidebilde) stiller på nettmøte på sambåndet.no.

I KVELD: Nettmøte om kalvinismen

Asbjørn Berland, Martin Hjellvik og Arne Helge Teigen svarer på spørsmål om ny-kalvinismen og den kalvinske lære.
Du kan sende inn spørsmål allerede nå.

Av Petter Olsen. Publisert 7. mai 2015.

Dr. tehol. Arne Helge Teigen svarer blant annet på spørsmål om læreforskjeller mellom kalvinsk og evangelisk luthersk lære.

Fakta

Kalvinsk lære og ny-kalvinisme:

Asbjørn Berland og Martin Hjellvik er eldstebrødre i Kilden menighet på Nærbø og vedstår seg hovedpunktene i den kalvinske læren. Arne Helge Teigen er dr. theol. i systematisk teologi ved Fjellhaug internasjonale høgskole. Han er først og fremst invitert for å gi et evangelisk luthersk svar der det er skillelinjer i troslæren. Teigen har skrevet en orienteringsbok om ny-kalvinismen.

Det kanskje mest kontroversielle punktet i den såkalte fempunktskalvinismen (se lenke i faktaboks til «Hovedsak») handler om utvelgelse til frelse og fortapelse (dobbel predestinasjon). Dette har det også vært debatt om i avisen Dagen den siste tiden, der Asbjørn Berland har vært aktiv.

Sambåndet hadde den kalvinske lære og revitaliseringen av den gjennom bevegelsen ny-kalvinismen, som tema i marsutgaven. Lenker til sakene finner du som nevnt i faktaboksen. Etableringen av Kilden menighet har vakt oppmerksomhet på Jæren, og ImF Rogaland holdt i vinter et informasjonsmøte. John Piper og Paul Washer er to sentrale navn på ledende teologer innen ny-kalvinismen.

I lederartikkelen i marsnummeret markerte Sambåndet avstand til sentrale punkter i den kalvinske læren. Da lederen ble publisert på sambåndet.no, ble det en lengre, men kanskje litt formalistisk, debatt i kommentarfeltet. Vi vil invitere til et nettmøte der både enkle og mer utfordrende spørsmål kan stilles – og bli besvart.

Du kan sende inn spørsmål fra nå av og helt fram til tirsdag kveld kl. 22 ved å fylle ut skjemaet nedenfor og trykke på «send». Spørsmålene blir besvart «på direkten» mellom kl. 21 og 22 tirsdag 12. mai.

Velkommen med dine spørsmål!

Forrige nettmøte, om menns og kvinners tjeneste, ble svært godt besøkt. Se mer her.

Spørsmålsrunden er nå avsluttet

Bjørn Are Davidsen har undersøkt hva slags bilde lærebøker i grunnskolen og videregående skole gir av kristendommen. Det er et utpreget mørkt bilde.

Atten ungdommer fra Bedehuskirken brukte påsken til å besøke en misjonærfamilie i Sørøst-Asia.

I fjor registrerte misjonseide Plussreiser en økning på inntil 27 prosent på reiser til Israel.

Nyansatt administrasjonsleder i ImF-Ung, Anne-Kari Vik, oppfordrer lag og forsamlinger til å ta kontakt hvis de trenger administrativ hjelp.

Representanten for 21 campingplasser på Agder og i Telemark spør hvorfor det ikke er snakk om brannsikkerhetskrav på bobilparkeringer, stellplasser og rasteplasser.

Copyright © Sambåndet 2019