Sambåndet

Lørdag 29. februar 2020
RSS
Styret for Bergen Kristne Bokhandel AS består av Jan Erik Børrestad (t.v.), nestleiar, Tarald Ueland, Britt Helen Nerheim Opstad, sekretær; Johannes Kleppa, formann, Tom Teien og Bård Hauge (bakerst).

Bergen får kristen bokhandel

Lokale er på plass, og dagleg leiar er tilsett. Bergen Kristne Bokhandel opnar i oktober.

Skrevet av Petter Olsen den 4. september 2015.

Fakta

Bergen Kristne Bokhandel

  • De kristne forlagene, Lunde, Hermon, Proklamedia og Verbum, er med som eiere på linje med andre eiere. Butikkjeden Vivo (tidl. Bok og Media) går inn med 50.000 kroner i aksjekapital.
  • Indremisjonsforbundet går inn med 100.000 kroner i aksjekapital.
  • Johannes Kleppa og Tarald Ueland har stått i spissen for arbeidet.

Det stadfestar styreformann Johannes Kleppa i Bergen Kristne Bokhandel AS overfor sambåndet.no.

– Dagleg leiar blir Britt Helen Nerheim Opstad, og lokalet ligg i Øvre Korskireallmenningen 6, seier Kleppa.

Stiftingsmøtet for selskapet var på måndag, og første styremøte var på torsdag. Den daglege leiaren er tilsett i 80 prosent stilling frå 1. oktober.

– Lokalet er nokså tenleg slik det er, men noko oppussing er det snakk om, seier Kleppa.

Treng fleire frivillige
Etter styremøtet torsdag var det òg ei samling med ein del av dei som har meldt seg som ulønna medarbeidarar.

– Det var eit positivt møte, men me treng fleire, både til arbeidet i butikken og til boksal rundt om i forsamlingar og kyrkjelydar, seier Kleppa.

Styret heldt fast på at butikken skal opna i oktober, men det er ikkje fastsett nokon dato.

ImF er med
Indremisjonsforbundet, som eigar av Sambåndet Forlag AS, går inn med 100.000 kroner i butikken. I tillegg får selskapet 500.000 kroner i gåve. Pengane kjem frå salet av eigedomen der Vestbok heldt til.

– Me har òg takka ja til tilbod frå ImF om gratis rekneskapsføring det første året. Det var svært generøst, seier Johannes Kleppa.

Vestlandets hovudstad har vore utan kristen bokhandel sidan Vestbok stengde dørene i februar 2013.

LES MEIR: Planar for kristen bokhandel

Den kristen bokhandelen Vestbok, som vart nedlagt i 2013, lå i krysset Vetrelidsallmenning og Kong Oscarsgate. Den nye bokhandlaran får lokale i Øvre Korskirkeallmenning, ei tverrgate 150 meter lengre aust i same gata.

Den kristen bokhandelen Vestbok, som vart nedlagt i 2013, lå i krysset Vetrlidsallmenningen og Kong Oscarsgate. Den nye bokhandlaran får lokale i Øvre Korskirkeallmenning, ei tverrgate 150 meter lengre aust (til høgre på biletet) i same gata.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Raknestunkveldar på bedehusa i kretsen og innsamlingsaksjon kor det er samla inn 16 millionar kroner, er foreløpig status for Raknestunprosjektet.

Ingrid Kvam Steinshamn tar permisjon fra stillingen som rektor ved Møre Barne- og Ungdomsskole Skodje for å bistå Danielsen-skolene.

Stig Magne Heitmann i Åpne Dører er djupt bekymra over kristne som han meiner spreier hets og rykte på nett. ­– Det gjer vondt å lese, seier han.

Norske bibelskular fekk generelt mange færre søkjarar i 2019 enn året før. No vil dei konkurrere med folkehøgskulane for å auke elevtalet.

Chris Duwe har hatt suksess med Øystein på CD. Nå skal Øystein bli bok som åpner opp for refleksjon om Gud og verdens skapelse.

Copyright © Sambåndet 2020