Sambåndet

Søndag 22. september 2019
RSS
Daglig leder Kenneth Foss, t.v., og lagskonsulent Otto Dyrkolbotn i ImF-Ung er godt i gang med å oppfylle målet om at det skal startes 100 nye klag innen 2020, Foto: Kjetil Fyllingen

– Vi har snudd trenden

ImF-Ung er inne i en positiv utvikling, og daglig leder Kenneth Foss er godt fornøyd.

Av Brit Rønningen. Publisert 25. oktober 2015.

− Det er «fare for» at vi kommer i mål før tiden, sier en glad Kenneth Foss til Sambåndet.

Han tenker på målsettingen om at ImF-Ung skal ha 450 lag innen 2020. Pr januar 2014 var det 353 lag i ImF-Ung. Så langt i år er det blitt dannet 28 nye lag i ImF-Ung. Det betyr at ImF-Ung nå, er oppe i 391 lag.

Bevisst satsing

− Det er kjekt at ImF-Ung har fått så mange nye lag, og at folk har svart på utfordringen om å starte nye lag. Det er snakk om en bredde i typer lag – både nye barnelag og nye ungdomslag. Noen lag kan ha holdt på i to-treår, men har registrert seg nå. Jeg synes det er fantastisk å se den oppgangen, sier Foss.

− Hva har skjedd?

− Vi har klart å snu en negativ trend. Samtidig ser vi at det også er lag som legges ned. Men vi er på nettopluss. Det er flere lag som blir startet, enn lag som blir lagt ned. Gjennom lagskonsulent-stillingen har vi hatt et trykk på nye lag, og vi har tatt det opp på ledersamlinger, i Sambåndet, forkynnelse, undervisning og på nettsiden vår. Utfordringen er å holde trykket ved like og ikke glemme det, svarer Foss.

Hjertelag

Lagskonsulent Otto Dyrkolbotn i ImF-Ung synes det er vanskelig å si hvor mye han har betydd for veksten i lag.

− Jeg er mest ute og besøker lag, leirer og skoler og er med på årsmøter og Ung Landsmøte. I forkynnelse og ellers snakker jeg om å legge til rette for evangelieformidling til ungdom. Over alt hvor jeg er, håper jeg å treffe de som har hjerte for barn og unge og leirarbeid. Det viktige er å samles og finne et møtepunkt. Det behøver ikke være på bedehuset. Vi må tenke kreativt, sier Dyrkolbotn og fremholder at lagene både er viktig treffpunkt for evangelieformidling og viktig for å vokse og bli bevart i sin tro, samt et sted å bygge gode relasjoner med venner.

− Hva slags inntrykk har du av de nye lagene?

− Det er veldig mye godt arbeid som blir drevet og flotte ungdomslag med gode tilbud og gode ledere, synes Dyrkolbotn, som også ønsker å få frem at det ikke er nok bare å fokusere på lag.

− Skal vi ha nye lag, må vi også ha nye lagsledere, sier han.

Lagskonsulentstillingen
De nye lagene får økonomisk hjelp i starten, den såkalte startstøtten på 8000 kr. Kenneth Foss tror også det har betydd noe for den oppgangen ImF-Ung opplever.

− Hva vil skje videre med lagskonsulentstillingen som er en prosjektstilling frem til juli 2016?

− Det skal styret vårt evaluere. Vi er forpliktet frem til 2020 på å fokusere på lag. Vi får se om det er fornuftig å ha en full stilling, eller om vi kanskje heller skal ha flere deltidsstillinger, for å holde satsingen og vektleggingen oppe.

Så langt er Foss godt fornøyd med hvordan lagskonsulentstillingen har fungert.

− Lagskonsulentstillingens oppgave har vært å inspirere og motivere til å opprette lag. Å ha det som et fokus i en stilling har vært veldig positivt. Det har fungert veldig godt når vi ser på resultatet, sier Kenneth Foss.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Divisi besøker Sør-Rogaland denne helgen. «divisi-kveld» i Ålgård kirke der menigheten inviteres til fellesskap i sang og musikk, er en av programpostene.

Daniel Sæbjørnsen skal møte ungdommer på digitale plattformer, og han ønsker en dialog heller enn en monolog.

Sarah Hetland (19) og Tore Lindefjeld (18) er godt fornøyd med fjorårets Lederkonferanse og planlegger å få med seg årets konferanse. Fristen for å melde seg på til lavest mulig pris, er utsatt til 24. september.

KOMMENTAR Vil den nye oversettelsen av Bibelen til nordsamisk skape like mye diskusjon blant brukerne som 1978-oversettelsen til norsk gjorde? Det finnes i alle fall paralleller.

En fellesgudstjeneste på Saron markerte etableringen av Blå Kors Bryne.

Copyright © Sambåndet 2019