Sambåndet

Mandag 25. mai 2020
RSS

Slår beina under biskopene

Det var bare et spørsmål om tid før det ville komme, og i dag var tiden inne: Åpen folkekirke vil ikke godta Bispemøtets råd om to ekteskapsliturgier.

Skrevet av Petter Olsen, NETTLEDER den 6. november 2015.

Nettleder_bylinebilde_PetterI et debattinnlegg i Vårt Land i dag skriver leder for Åpen folkekirke, Sturla J. Stålsett, at det ikke kan finnes «to ekteskap» i Den norske kirke (Dnk). Han viser til rådet fra Bispemøtet og skriver: «formuleringer i uttalelsen kan tolkes som om en tenker seg at det skal være separate liturgier der den ene kun kan brukes for likekjønnede par, og den andre kun for ulikekjønnede par. Det vil åpne for den åpenbart feilaktige tolkningen at det finnes to ekteskap i Den norske kirke. Det må unngås.»

Dermed slår altså Åpen folkekirke – hvis kandidater har flertall på Kirkemøtet neste år – beina under rådet fra Bispemøtet. I sitt punkt tre legger biskopene nettopp opp til at det «i tillegg til dagens liturgier for  (…) ekteskap mellom kvinne og mann, må (det) utarbeides tilsvarende liturgier for (…) likekjønnet ekteskap.»

Visepreses Halvor Nordhaug, som er arkitekten bak forslaget, uttalte til Dagen 26. oktober at «jeg vil sterkt argumentere for at vi ikke bør ha en felles liturgi. To liturgier vil gi prestene mulighet til å velge og vil sørge for at det tradisjonelle synet på ekteskapet fortsatt skal ha et fullverdig liturgisk uttrykk i kirken.» Ifølge artikkelen er det viktig for Nordhaug at «den nåværende ekteskapsliturgien ikke erstattes, men at det kan komme en tilleggsliturgi for likekjønnede par.» 30. oktober – etter at Bispemøtet var avsluttet – bekreftet Nordhaug på spørsmål fra Dagen at det fortsatt skulle være mulig i Dnk å omtale homofili som synd. Senest i dag bekrefter Nordhaug i et innlegg i Dagen at «likekjønnede og ulikekjønnede par ikke skal vies etter samme liturgi.»

Les også: – Står fast på ektesakpssynet

Jeg har i dagene etter at Bispemøtet var avsluttet vært spent på hvor lenge det ville gå før Åpen folkekirke, eller andre talspersoner for likekjønnet vigselsliturgi i Dnk, ville komme på banen og avvise dette. I dag, etter seks dager, er altså ventetiden over. Holdningen fra Sturla J. Stålsett viser at de konservative biskopenes helt sikkert velmente anliggender ikke er mulig å få til med de rammebetingelser som kirkevalget la. Åpen folkekirke står fast i sitt forsett på å presse en liturgi og et budskap inn i Dnk som er fremmed for Bibelen. Det må nå den ene halvdelen av biskpekollegiet ta inn over seg og trekke noen konsekvenser av. To liturgier er «avgjørende for min tilslutning til Bispemøtets vedtak», skriver Nordhaug i Dagen i dag. Åpen folkekirkes ledelse slår altså nå – nokså forutsigbart – fast at det vil de ikke godta.

Så langt jeg kan se, finnes det knapt nok lenger menneskelige muligheter for å stoppe Den norske kirkes glideflukt bort fra Bibelen. Det forsterker behovet for eksempelvis å bygge ut konfirmasjonstilbudet på bedehuset.

Som også lederen i Sambåndets oktobernummer anførte, vil en ekteskapsliturgi for samkjønnede føre til at Dnk kommer i åpenbar strid også med sitt eget bekjennelsesgrunnlag. Skal man bli værende i en slik kirke, kan det da ikke være fordi evangeliet læres rett lenger, men må begrunnes utfra andre – praktiske og pragmatiske – forhold. Det må til sjuende og sist være opp til den enkeltes samvittighet.

Innlegget fra Sturla J. Stålsett kan leses her 

2 Comments »

 • 1

  Margit Hunemo

  06.11.2015, kl. 22:42

  Takk for tydeleg leiar, Petter.
  Eg trur ikkje Halleråker er klar over konsekvensane av utspelet sitt. Han har opna ei dør det skal bli svært krevjande å lukke igjen. Diverre trur eg han ha fått fleire til å lukke både augo og munn om denne saka. Halleråker har «ufarleggjort» vranglæra. Ei Kyrkje som vil tene både Gud og verda, er i strid med seg sjølv. Ordet om synd og nåde mistar både innhald og meining.
  Lat oss heller ha kristenleiarar som held oss åndeleg vakne. Og rettleiar oss inn i Ordet og bøna.

  Svar
 • 2

  Olav Vik

  18.11.2015, kl. 17:57

  Takk for et nyttig og riktig innlegg under Synspunkt i Dagen 17.11.15. Om å forsvare levesettet vårt og slutter med å unnskylde det.

  Svar

Skriv et svar til Olav Vik

(Korona) Etter å ha vært to måneder koronastengt har Bergens Indremisjon fortsatt ikke noen planer om å permittere ansatte.

Leirstedet Visthus har ingen ansatte, men et driftsstyre som sørger for den daglige driften.

Ålesund Bedehus er solgt til Stiftelsen Ungdom i Oppdrag.

(Korona) Framnes og de andre Internatskolene har fått elevene tilbake etter å ha vært koronastengt. Smitteverntiltak fører til en annerledes skolehverdag.

Under koronakrisen har Radio Sunnmøre fått flere lyttere, givere og følgere på Facebook.

Copyright © Sambåndet 2020