Sambåndet

Lørdag 29. februar 2020
RSS
Møre barne- og ungdomsskule Herøy og de andre "Møre-skulane" skal få hjelp til å samordne og koordinere arbeidet. Foto: Møre barne- og ungdomsskule Herøy

«Møre-skulane» får hjelp til å samordne

Sunnmøre Indremisjon satser på å koordinere arbeidet til sine skoler og har derfor ansatt en skoleutvikler.

Skrevet av Brit Rønningen den 1. desember 2015.

Møre ungdomsskule ligger på Hatleholen i Ålesund og er en av skolene Sunnmøre Indremisjon eier. Foto: Petter Olsen

Siden august har Arve Fiskerstrand hatt en 20 % stilling som skoleutvikler i Sunnmøre Indremisjon (SIM).

– Det var et ønske om å være til hjelp for kristne friskoler. Jeg har jobbet som rektor på Møre barne- og ungdomsskule Herøy på Søre Sunnmøre og har tidligere jobbet som lærer ved to andre kristne friskoler, sier Fiskerstrand til sambåndet.no.

Stillingen er formelt knyttet til SIM. Ledelsen ved de tre skolene som SIM eier; Møre ungdomsskule, Møre barne- og ungdomsskole Herøy og Møre barne- og ungdomsskule Skodje, samt Molde friskole, ønsker hjelp til å samle det arbeidet som kan samkjøres og få felles kvalitetssikring av det.

Rådgivende funksjon
– Hva gjør du som skoleutvikler?

– Det er helt i startfasen. Som skoleutvikler har jeg en rådgivende funksjon overfor skoleledelsen. Jeg har så langt drevet med kartlegging av behovet for å snakke sammen og hva som kan koordineres og legge til rette for mer kontakt. Jeg har hatt flere samlinger med skoleledelsen, og vi arrangerte nylig en fagdag for alle lærerne der over 60 lærere deltok. Det er møter som skal skape felles identitet. Når det gjelder skoleledelse er det mye som er likt. Det handler om å få råd og gi råd og samle skoleledelse til møter hvor en tar opp aktuelle tema.

For tiden har Fiskerstrand permisjon fra stillingen som rektor på Møre barne- og ungdomsskule Herøy og jobber som høyskolelektor ved Høgskolen i Volda.

Mye engasjement

Arve Fiskerstrand

Arve Fiskerstrand

– Hvordan står det til på «Møre-skulane»?

– Det står bra til. Det er oppegående skoler med mye engasjement og bra trykk, synes Fiskerstrand.

Om utfordringene som skolene har, tenker han dette:

– Det vil alltid være en utfordring med å rekruttere elevene. Det er ikke som for den offentlige skolen. Rekruttering overfor kristne hjem kan også være en utfordring. Det er ikke alle kristne som vil sende barna sine på kristne friskoler. Ellers er det heller en kjempemulighet å drive kristne friskoler. Det er først og fremst en stor glede, sier Fiskerstrand.

Kjekt arbeid
– Hva er viktigst for deg som skoleutvikler?

– Det er å få være med og skape gode rammer for utvikling av skolene. Vi skal ha kvalitetsskoler, både som skoler og som kristne skoler. Så er det viktig at skoleledelsen kjenner at det er noen som står sammen med dem, at de ikke står alene, og at der er noen de kan spørre og få råd hos. I den sammenhengen vil jeg være med og bidra. Det er kjekt arbeid, flotte skoler og givende å få lov til å være med og bidra, sier Arve Fiskerstrand.

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Raknestunkveldar på bedehusa i kretsen og innsamlingsaksjon kor det er samla inn 16 millionar kroner, er foreløpig status for Raknestunprosjektet.

Ingrid Kvam Steinshamn tar permisjon fra stillingen som rektor ved Møre Barne- og Ungdomsskole Skodje for å bistå Danielsen-skolene.

Stig Magne Heitmann i Åpne Dører er djupt bekymra over kristne som han meiner spreier hets og rykte på nett. ­– Det gjer vondt å lese, seier han.

Norske bibelskular fekk generelt mange færre søkjarar i 2019 enn året før. No vil dei konkurrere med folkehøgskulane for å auke elevtalet.

Chris Duwe har hatt suksess med Øystein på CD. Nå skal Øystein bli bok som åpner opp for refleksjon om Gud og verdens skapelse.

Copyright © Sambåndet 2020