Sambåndet

Søndag 22. september 2019
RSS
Byggekostnadene for det nye internatbygget til KVS Lyngdal som stod ferdig i fjor sommer, kan bli vesentlig større dersom momskomensasjonen faller bort. FOTO: ImF Media, arkiv

Fastholder moms-kravet

At private internatskoler ikke får momskompensasjon for internatdrift, er en presisering, ikke en endring, sier Skattedirektoratet.

Av Vilhelm Viksøy. Publisert 25. januar 2016.

Like før jul ble det kjent at flere private internatskoler kan risikere å motta millionkrav fra sine respektive skattekontor. Årsaken er at de tidligere har mottatt momskompensasjon som de ifølge Skattedirektoratet ikke har krav på.

– Det vil være kroken på døren, for de pengene har vi ikke, sa flere av skolene.

Kravet, som ble presentert i et rundskriv til skattekontorene, ble av mange oppfattet som en innskjerping og endring av regelverket, noe Skattedirektoratet tilbakeviser.

– Skattedirektoratet har anvendt rettsregelen slik den er forstått hele tiden, og med grunnlag i forarbeidene fra 2003-2004, skriver Lars Jone Skimmeland, seksjonssjef i rettsavdelingen hos Skattedirektoratet, til Sambåndet.

«Ved lov»
Saken handler altså ikke om friskolene har rett på momskompensasjon generelt. Stridens kjerne er om internatdrift er en «lovpålagte tjeneste». Opplæringsloven, som også ligger til grunn for Friskoleloven, gir riktignok fylkeskommunen et ansvar for «å hjelpe til med å skaffe» eller «om nødvendig bygge elevheim» dersom reiseveien for elevene er for lang, men det forstås likevel ikke som en rettighet for eleven. Friskoleloven har derimot ikke med seg disse formuleringene i sine parallelle avsnitt, og Skattedirektoratet konkluderer dermed med at «ingen elever har rettskrav på internatdelen».

– Vi har avklart med Utdanningsdirektoratet, som er riktig instans for dette, at innlosjering/internat ikke er en lovpålagt plikt for privatskolen, eller en rett elever har, sier Skimmeland.

Sambåndet kontaktet i forrige uke Utdanningsdirektoratet om dette, men har ikke motta noen respons på sin henvendelse.

Revisor uenig
Og har man ingen rettskrav, har man heller ingen rett på momskompensasjon. Slik har intensjonen alltid vært, ifølge Skimmeland.

At saken kom opp nå, skyldes dels en tilfeldighet.

– I forbindelse med vår kontrollvirksomhet har det fremkommet at noen privatskoler har krevd kompensasjon for  merverdiavgift på kostnader som gjelder internatdelen, og de har med dette fått kompensasjon de ikke har krav på. Fordi det kan være flere tilfeller av dette, har Skattedirektoratet sett behov for en presisering.

Presiseringen står derimot i kontrast til uttalelser fra Revisorforeningen. De landet i 2004 på motsatt konklusjon, og de aktuelle skolenes revisorer har da også godkjent kravet om kompensasjon.

Denne forståelsen har Revisorforbundet hatt helt fram til i dag.

– Vi fikk et spørsmål i 2004 fra en av våre medlemmer og svarte på dette. Dette er et enkeltstående svar, og det er ikke en offisiell uttalelse fra oss. Svaret gjenspeiler likevel den praksis vi har lagt til grunn helt siden 2004, og ingen har tidligere imøtegått denne måten å forstå loven på, sier administrerende direktør i Revisorforbundet, Per Hanstad.

LES OGSÅ: Undrende revisorer

Eget ansvar
At momskompensasjonen er innvilget med revisors stempel og innvilget av det gjeldende skattekontor, har likevel ikke konsekvenser for andre enn skolene. Det er den som krever kompensasjon som selv er ansvarlig for at han har rett på dette, og «dersom det er utbetalt kompensasjon i strid med bestemmelsene …, skal det uriktig utbetalte beløp tilbakebetales», sier § 11 i den gjeldende loven.

– Kompensasjon utbetales av skattekontoret på grunnlag av attestert oppgave fra revisor. Det er dermed selvdeklarering som gjelder, skriver Skimmeland.

Konsekvenser for revisor er dermed ikke hans ansvar.

– Eventuell uriktig revisorattestasjon er et forhold mellom revisor og den som krever kompensasjon.

Hvor raskt skolene eventuelt må betale tilbake, er for tidlig å si.

– Foreløpig har noen skoler mottatt et varsel som de er oppfordret til å kommentere. Det er så langt ikke sendt ut noe vedtak eller krav på tilbakebetaling, skriver Skimmeland.

LES OGSÅ LEDER:: Råd til Siv Jensen

LES OGSÅ: Undrende revisorer

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Divisi besøker Sør-Rogaland denne helgen. «divisi-kveld» i Ålgård kirke der menigheten inviteres til fellesskap i sang og musikk, er en av programpostene.

Daniel Sæbjørnsen skal møte ungdommer på digitale plattformer, og han ønsker en dialog heller enn en monolog.

Sarah Hetland (19) og Tore Lindefjeld (18) er godt fornøyd med fjorårets Lederkonferanse og planlegger å få med seg årets konferanse. Fristen for å melde seg på til lavest mulig pris, er utsatt til 24. september.

KOMMENTAR Vil den nye oversettelsen av Bibelen til nordsamisk skape like mye diskusjon blant brukerne som 1978-oversettelsen til norsk gjorde? Det finnes i alle fall paralleller.

En fellesgudstjeneste på Saron markerte etableringen av Blå Kors Bryne.

Copyright © Sambåndet 2019