Sambåndet

Mandag 17. februar 2020
RSS
Den nye "driftsbygningen" får både låvebro og silo som den gamle. Utover det er det meste nytt.

Fastholder moms-kravet

At private internatskoler ikke får momskompensasjon for internatdrift, er en presisering, ikke en endring, sier Skattedirektoratet.

Skrevet av Vilhelm Viksøy den 25. januar 2016.

Like før jul ble det kjent at flere private internatskoler kan risikere å motta millionkrav fra sine respektive skattekontor. Årsaken er at de tidligere har mottatt momskompensasjon som de ifølge Skattedirektoratet ikke har krav på.

– Det vil være kroken på døren, for de pengene har vi ikke, sa flere av skolene.

Kravet, som ble presentert i et rundskriv til skattekontorene, ble av mange oppfattet som en innskjerping og endring av regelverket, noe Skattedirektoratet tilbakeviser.

– Skattedirektoratet har anvendt rettsregelen slik den er forstått hele tiden, og med grunnlag i forarbeidene fra 2003-2004, skriver Lars Jone Skimmeland, seksjonssjef i rettsavdelingen hos Skattedirektoratet, til Sambåndet.

«Ved lov»
Saken handler altså ikke om friskolene har rett på momskompensasjon generelt. Stridens kjerne er om internatdrift er en «lovpålagte tjeneste». Opplæringsloven, som også ligger til grunn for Friskoleloven, gir riktignok fylkeskommunen et ansvar for «å hjelpe til med å skaffe» eller «om nødvendig bygge elevheim» dersom reiseveien for elevene er for lang, men det forstås likevel ikke som en rettighet for eleven. Friskoleloven har derimot ikke med seg disse formuleringene i sine parallelle avsnitt, og Skattedirektoratet konkluderer dermed med at «ingen elever har rettskrav på internatdelen».

– Vi har avklart med Utdanningsdirektoratet, som er riktig instans for dette, at innlosjering/internat ikke er en lovpålagt plikt for privatskolen, eller en rett elever har, sier Skimmeland.

Sambåndet kontaktet i forrige uke Utdanningsdirektoratet om dette, men har ikke motta noen respons på sin henvendelse.

Revisor uenig
Og har man ingen rettskrav, har man heller ingen rett på momskompensasjon. Slik har intensjonen alltid vært, ifølge Skimmeland.

At saken kom opp nå, skyldes dels en tilfeldighet.

– I forbindelse med vår kontrollvirksomhet har det fremkommet at noen privatskoler har krevd kompensasjon for  merverdiavgift på kostnader som gjelder internatdelen, og de har med dette fått kompensasjon de ikke har krav på. Fordi det kan være flere tilfeller av dette, har Skattedirektoratet sett behov for en presisering.

Presiseringen står derimot i kontrast til uttalelser fra Revisorforeningen. De landet i 2004 på motsatt konklusjon, og de aktuelle skolenes revisorer har da også godkjent kravet om kompensasjon.

Denne forståelsen har Revisorforbundet hatt helt fram til i dag.

– Vi fikk et spørsmål i 2004 fra en av våre medlemmer og svarte på dette. Dette er et enkeltstående svar, og det er ikke en offisiell uttalelse fra oss. Svaret gjenspeiler likevel den praksis vi har lagt til grunn helt siden 2004, og ingen har tidligere imøtegått denne måten å forstå loven på, sier administrerende direktør i Revisorforbundet, Per Hanstad.

LES OGSÅ: Undrende revisorer

Eget ansvar
At momskompensasjonen er innvilget med revisors stempel og innvilget av det gjeldende skattekontor, har likevel ikke konsekvenser for andre enn skolene. Det er den som krever kompensasjon som selv er ansvarlig for at han har rett på dette, og «dersom det er utbetalt kompensasjon i strid med bestemmelsene …, skal det uriktig utbetalte beløp tilbakebetales», sier § 11 i den gjeldende loven.

– Kompensasjon utbetales av skattekontoret på grunnlag av attestert oppgave fra revisor. Det er dermed selvdeklarering som gjelder, skriver Skimmeland.

Konsekvenser for revisor er dermed ikke hans ansvar.

– Eventuell uriktig revisorattestasjon er et forhold mellom revisor og den som krever kompensasjon.

Hvor raskt skolene eventuelt må betale tilbake, er for tidlig å si.

– Foreløpig har noen skoler mottatt et varsel som de er oppfordret til å kommentere. Det er så langt ikke sendt ut noe vedtak eller krav på tilbakebetaling, skriver Skimmeland.

LES OGSÅ LEDER:: Råd til Siv Jensen

LES OGSÅ: Undrende revisorer

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Elevene på KVS Lyngdal har gode forretningsideer og er gode til å markedsføre dem. Det blir det priser av.

SAKEN ER OPPDATERT Lære- og tilsynsrådet i ImF står fast på den gjeldende veiledningen om menn og kvinners tjeneste og anbefalingen om eldstetjenesten.

OPPDATERT Fredheim Arena anker ikke avslaget på søknaden om skoledrift. Dersom forsamlingens årsmøte skulle være uenig i beslutningen, er alternativet å søke på nytt i 2021.

En stortingsrepresentant fra Ap stilte spørsmål til likestillings- og kulturministeren om hvorvidt ImFs verdidokument for skoler er i tråd med dagens lovverk. Svaret fra statsråden inneholder ingen overraskelser.

OPPDATERT Krik skal jobbe videre med hvilke forventninger man skal ha til ulike kategorier ansatte med tanke på lojalitet til KriKs verdier.

Copyright © Sambåndet 2020